Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Za nic na světě se nedopouštět hříchu, ani se vědomě nedopouštět žádného hříchu lehkého, ani žádné poznané nedokonalosti."

sv. Jan od Kříže, Stupně dokonalosti, 1

"Jako měsíc nesvítí svým vlastním světlem, nýbrž světlem, které dostává od slunce, tak i Maria je zcela čistá od každého hříchu skrze Krista."

Rupert z Deutzu

"Kdo vidí Krista v jeho lidství, vždy kontempluje i jeho božství. Kdo vidí Krista v jeho dějinné existenci, kontempluje ho v jeho existenci nebeské. Kdo poznal Ježíše, kdo vidí stan postavený lidskýma rukama, vidí zároveň příbytek, které lidské ruce nepostavily."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Je Kristus králem dějin? Ano, ale dle způsobu evangelijního, jejž ukázal svým vjezdem do Jeruzaléma, tedy způsobem kenotickým (pod závojem pokory), skrytým, nevnímatelným smysly, avšak velmi reálným a zcela zřetelným pro víru."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Církev je pro nás matkou. ... To z ní jsme se zrodili duchovně. ... Nikdo nenalezne u Boha otcovského přijetí, opovrhuje-li svojí matkou, Církví."

sv. Augustin, Sermo, Mai 94,1

"Přestože se moderní doba chlubí, že dosáhla vysoké úrovně poznání, je toto poznání bráno idealisticky. Přestože se neustále ohání humanismem, má pro něj lidský život často menší cenu než některé pojmy a chce se po něm, aby se obětoval ve prospěch velkých humanistických hesel."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Jaké je krásné spojení Církve na zemi s Církví v nebi... Jak řekla svatá Terezka: 'Vy triumfujete, my bojujeme a spolu velebíme Boha.'"

sv. Jan Maria Vianney

"Každý člověk, který je moudrý v očích Božích, je šťastný. Šťastný život spočívá v poznávání Boha. Poznávání Boha dává sílu k činění dobra. Činění dobra vede k radosti života věčného."

sv. Isidor ze Sevilly, Sentence, II,1,1

"Snažte se napodobit Ježíše Krista jako On svého Otce."

sv. Ignác Antiochijský, List Filadelfským, VII,2

"Bůh hodně pomáhá duším, které se rozhodnou namáhat se pro Něho, a kdo Mu důvěřuje, toho nikdy nenechá na holičkách."

sv. Terezie od Ježíše, Duchovní relace, I,8

"Urážky nebudou připočteny těm, kteří je snesou, ale těm, kdo se jich dopustí."

sv. František z Assisi, První řehole, 9

"Jméno 'andělé' je označení funkce, kterou plní, nikoli jejich přirozenosti: jsou to totiž vždycky duchové, ale když jsou posíláni, nazývají se andělé."

sv. Isidor ze Sevilly, Etymologie VII,5

"Bůh dovoluje, aby ti, kteří ho milují, měli chyby. Oni z nich totiž čerpají veliký užitek - stejně jako když někdo jde a zakopne, poskočí tím dopředu o dva kroky."

sv. Josef Kopertinský

"Jako se kříž stal mírou lásky Ježíšovy k nám, tak je také mírou naší lásky k němu."

bl. Helena Aiello

"Vášeň lásky nemůže být krásná, jestliže nepřekračuje meze. Pokud se nemiluje nadmíru, nemiluje se dost."

Blaise Pascal

"Láska je krásné slovo, ale krásnější je skutek."

sv. Augustin, Výklad k 1. listu sv. Jana, 8. traktát

"Musíme se znovu učit vidět Marii v církvi a církev v Marii. Obě tajemství naší víry spolu totiž velmi úzce souvisí. A teprve až sestoupíme znovu do hlubin těchto křesťanských mysterií, budeme si moci s větší radosti uvědomit, co znamená naše vlastní omilostnění, náš duchovní život."

Hugo Rahner, Maria a Církev

"Panna je živým dogmatem, pravdou o uskutečněném stvoření. Nanebevzetí zamyká brány smrti, na nicotu je položena pečeť Theotokos, z výsosti otisknutá Bohem-Člověkem a zdola prvním vzkříšeným stvořením."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Krása a církev se nakonec vždycky sejdou, dokonce i v dobách, kdy mnozí lidé ztrácejí smysl pro vnitřní modlitbu a prvenství kontemplace. Církev má pro sebe celé věky, vždyť ona je nositelkou naděje světa."

kard. Charles Journet

"Když začínám modlitbu, nevidím Ježíše zraky svého těla, ale poznávám Jej jasně v úplném vzdání se Jemu. Slyším Jeho hlas tak silně, že jak jsem již častokrát řekla, proniká mou duši hlouběji, než by dovedl meč na obě strany ostrý. Jeho slova jsou slova věčného života. Když takto vidím Ježíše a slyším Jej, nepostřehuji ani krásy těla, ani podoby, ani sladkého hlasu, ani čarovného zpěvu, nýbrž když Jej vidím a slyším, vidím nekonečné Světlo, nekonečné Dobro. Jeho hlas není lidským hlasem, nýbrž je silnější a proniká do duše více, než kdybych slyšela určitá slova."

sv. Gemma Galgani

"Víra dala modlitbě křídla, bez nichž se nedokáže vznést k nebesům."

sv. Jan Klimak, Nebeský žebřík, 28

"Odkřesťanštění Evropy vede také k jejímu odlidštění, neboť Kristus je nejprve druhá božská osoba, ale také skutečný bohočlověk..."

Theodor Haecker, Der Geist des Menschen

Další stránky: předchozí | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 29 |