Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Když nejsi připraven zemřít dnes, boj se, že zemřeš zle."

sv. Terezie od Ježíše

"Láska je Bůh, který vrhá svůj šíp - jednorozeného Syna - poté, co navlhčil tři špičky hrotu oživujícím Duchem; hrot je víra, která noří do duše nejen šíp, ale i samého Lučištníka."

sv. Řehoř z Nyssy, 3. homilie, Commentarius in Canticum Canticorum

"Neponechávejte nic ze sebe pro sebe, aby vás zcela svým majetkem mohl učinit Ten, jenž se vám úplně odevzdává."

sv. František z Assisi, List generální kapitule

"Obtíže, které zakoušíte při uplatňování ctností a při modlitbě, vás nesmějí odrazovat od usilování o ctnosti a stále hlubší modlitbu. Pokračujte navzdory obtížím a nepodléhejte dojmu, jako by to byla ztráta času."

sv. Pio z Pietrelciny

"Všechny ostatky, všechny pocty, žezla a třpytivé koruny mocnářů a císařů nejsou ničím proti slávě Kříže."

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, List přátelům Kříže, XII,37

"Miluji tolik svoji něžnou a dobrou Matku, je mojí hvězdou a mým příbytkem. Žiji v jejím světle a skrytá v nedobytném útočišti jejího Neposkvrněného Srdce."

Marta Robinová

"Ačkoliv je příčinou naší lásky k Bohu prostřednictvím udílené milosti Bůh sám, přece jen milujeme Boha svou vlastní vůlí."

o. Jeroným, Dopisy bratru Patrikovi

"Kdo tě stvořil bez tebe, nespasí tě bez tvého úsilí. Stvořil tě tedy a ty jsi o tom nevěděl, ale spasí tě, pouze když to chceš."

sv. Augustin, Sermones 169,11,13

"Když se hovoří o pozemských věcech, o politice..., unavuje to. Ale když se hovoří o Panně Marii, je to stále cosi nového."

sv. Jan Maria Vianney

"Svět byl stvořen proto, aby vše v něm bylo zbožštěno, a tento obecný Boží úmysl se v Panně Marii stal již skutečností."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Tři věci jsou absolutně nevyhnutelné proti pokušení: modlitba, aby nás osvítila, svátosti, aby nás posilnily, a bdělost, aby nás chránila."

sv. Jan Maria Vianney

"Životní rozhodnutí mnicha není založeno na odmítnutí nebo na tom, co se mu nelíbí (svět, manželství), ale na lásce, která je silnější."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"My sami jsme ubozí, ale Pán nám pomáhá, neboť nás velice miluje."

sv. Silván z Athosu

"Miluji tolik svoji něžnou a dobrou Matku, je mojí hvězdou a mým příbytkem. Žiji v jejím světle a skrytá v nedobytném útočišti jejího Neposkvrněného Srdce."

ct. Marta Robinová

"V lásce k bližnímu je obsažena naše veliká láska ke Kristu."

ctih. Paisij Svatohorec:

"Vskutku moudrý je ne ten, kdo učí slovem, nýbrž kdo poučuje skutkem."

abba Hyperechia, Apofthegmata

"Nejnebezpečnější zbraní v ďáblových rukou není posedlost v jejích různých stupních, ale pokušení k hříchu. Hříchem nás ďábel skutečně ovládá, vstupujeme do jeho moci."

exorcista Benigno Palilla

"Nikdo nemůže mít plně ve svém srdci Království Boží, nezřekl-li se vší útěchy a vší rozkoše tohoto světa."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, VI,20

"Tvé Srdce, dobrý Ježíši, je vzácný poklad a drahá perla, jež nalezneme, budeme-li kopat na poli tvého těla. Kdo by tuto perlu zahazoval? Vše dám raději, za všechny myšlenky a city své duše si ji koupím, vložím své myšlení v Srdci Pána Ježíše a ono mě jistě bude sílit."

sv. Bernard z Clairvaux

"Eucharistie nám otevírá cestu, abychom přijali Boží lásku za svou. Kdykoli přijmeš tělo a krev Ježíše v eucharistii, dává se ti jeho láska; tatáž láska, kterou projevil na kříži."

Henri J. M. Nouwen, Dopisy Markovi

"Trojice, to je naše 'doma', rodný dům, z něhož nikdy nemáme odejít."

bl. Alžběta od Trojice

"Kdo tedy chce být veden Duchem svatým, nechť se modlí, neboť Duch svatý sice sestoupil na apoštoly v padesátý den, ale byli to i apoštolové, kteří se modlili."

sv. Anděla z Foligna, Napomenutí o modlitbě

Další stránky: předchozí | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 24 |