Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Anachoreta, anachoreté, anachoretismus

Anachoreta, anachoreté, anachoretismus

duchovní život

Anachoreta, anachoreté, anachoretismus

(z řeckého αναχωρεω [anachóreó] - "vzdálit se", "odejít", "odebrat se")

 

sv-antonin-poustevnik-a-demoni.jpg- označení pro poustevnické mnichy a pro jejich poustevnický mnišský způsob života v odloučenosti od světa, v ponoření se do modlitby, v askezi a fyzické práci. Svůj původ má tento způsob života a duchovnosti v křesťanských dějinách již v prvních staletích křesťanství, především v hnutí tzv. "pouštních otců" (např. sv. Antonín Poustevník ad.). Poustevnický způsob života však lze vystopovat už např. u starozákonního proroka Eliáše či u Jana Křtitele. Významnou součástí poustevnického způsobu života je také boj o čistotu srdce s vlastními vášněmi a "vnitřními stíny", jako i se zlými duchy (démony), v čemž je vzorem Kristův čtyřicetidenní  pobyt na poušti.

Sv. Benedikt z Nursie (cca 483-543)  je charkterizuje takto:

"Dalším druhem (mnichů) jsou anachorité neboli poustevníci, kteří už v řeholním životě nejsou horliví začátečníci, ale prošli všednodenními zkouškami v klášteře. S pomocí mnoha lidí se naučili bojovat proti ďáblu, v šiku bratří se dobře vycvičili k boji v samotě. Jsou jistí a jsou schopni s Boží pomocí bojovat proti špatnostem těla i myšlenek vlastními silami, bez opory druhého človka."
(Řehole, kap. 1.) [1] 

Evagrius Pontský (4. stol.) popisuje anachoretu následovně:

"Anachoreta je ten, kdo zbožně a se zachováním spravedlnosti obývá svět utvořený uvnitř." (Capita cognoscitiva, 14)

 

Související články:

Petr Damiani: Chvála poustevnického života 

Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském
Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi
Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 
Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství
Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole
Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi
Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi
Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi
Historia Lausiaca 39 - O Piórovi 
Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách
Historia Lausiaca 42 - O Julianovi, O Adoliovi
Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi 
Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi
Historia Lausiaca 45 - O Melanii Starší
Historia Lausiaca 46 - O Chroniovi a Pafnútiovi
Historia Lausiaca 47 - O Elpidiovi, O Sisinniovi 
Historia Lausiaca 48 - O Gaddanovi, O Eliášovi, O Sabovi, O Abramiovi 
Historia Lausiaca 49 - O Melanii Starší
Historia Lausiaca 50 - O Silbanii 
Historia Lausiaca 51 - O Olympiadě, O Kandidě a Gelasii
Historia Lausiaca 52 - Mnichové z Antinoe
Historia Lausiaca 53 - O amma Talis a Taór; O panně a mučedníku Kollúthovi
Historia Lausiaca 54 - O Melanii Mladší
Historia Lausiaca 55 - O Pammachiovi; O Athanasiovi a mladé panně
Historia Lausiaca 56 - O Julianě; O Hippolytovi 
Historia Lausiaca 57 - O Verovi - bývalém aristokratovi; O Magně
Historia Lausiaca 58 - O milosrdném mnichovi 
Historia Lausiaca 59 - O mnišce, která padla a obrátila se 
Historia Lausiaca 60 - O pomluveném lektorovi
Historia Lausiaca 61 - O bratrovi, který je se spisovatelem; Epilog

   

Poznámky:

[1] Překlad převzat z: http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/spiritualita/rehole/kapitola1.htm.

 

Lukáš Drexler, 16.5. 2008

Přečteno 890x

další křesťanské pojmy