Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Myropomazání

Myropomazání

pravoslaví, věrouka, liturgie

Myropomazání

(z řec. μυρον [myron] - "pomazání")

- pravoslavné označení svátostné skutečnosti v západním křesťanství (katolictví) nazývané biřmování, které je jak na Západě, tak na Východě chápáno jako udělení (knězem, biskupem) a přijetí (pokřtěným věřícím) daru Ducha svatého, jenž byl Ježíšem Kristem po jeho nanebevstoupení seslán o Letnicích jeho učedníkům/apoštolům a skrze ně celé církvi (viz Skutky apoštolů 2n).

 

Lukáš Drexler, 23.7. 2008

Přečteno 670x

další křesťanské pojmy