Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Idolatrie

Idolatrie

věrouka, duchovní život

Idolatrie

(z řec. ειδωλατρεια [eidólatreia] - "služba obrazům")

 

- výraz pro modloslužbu, jež je opakem bohopocty - latrie.

Doslova se jedná o náboženskou "službu zpodobeninám", tj. obrazům, sochám atp., tedy stvořeným či člověkem vytvořeným věcem, jež člověk při takovém uctívání klade na místo, které patří pouze nejvyššímu Bohu - Stvořiteli a degraduje tím Boží transcendenci a majestát. 

Problém protikladu bohopocty (latrie) a modloslužby (idolatrie) je jedním ze stěžejních témat Starého zákona. 

 

Lukáš Drexler, 2.5. 2009

Přečteno 459x

další křesťanské pojmy