Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Křest krve

Křest krve

věrouka

Křest krve

(lat. baptismus sanguinis)

 

Křest krve přijímají ti do­spělí i děti, kteří pro víru v Krista podstoupili násilnou (tj. mučednickou) smrt ještě před tím, než mohli přijmout svátostný křest vodou.

Jak píše Cyril Jeruzalémský ve své Katechezi (3,10): "Kdo není pokřtěn, není spasen, kromě mučedníků, kteří i bez křestní vody dostávají království." Sv. Basil Veliký k tomu píše: "Jsou pak tací, kteří bojovali v obraně pravé víry a skutečně, a nikoliv napodobováním, podstoupili smrt pro Krista. Pokřtěni ve vlastní krvi nepotřebovali ke spáse ani symbolu vody." (O Duchu Svatém, XV,36)

Obdobnou skutečností je tzv. "křest touhy"

 

(Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Mírně upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.)

 

Související články: 

Richard Špaček: Křest
Tridentský koncil o křtu 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis) 
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu
Justin: To čiňte na mou památku
Cyril Jeruzalémský: Katecheze
Hippolyt Římský: O Křtu Páně
Justin: První apologie

 

Antonín Salajka, 31.5. 2009

Přečteno 685x

další křesťanské pojmy