Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Mariánské inspirace

Mariánské inspirace

6.5. 2019

V následujícím výběru předkládáme nabídku textů, jež byly dosud publikovány v Revue Theofil k osobě Matky Boží Panny Marie, a to z různých úhlů: věroučného, spirituálního, patristického, liturgického atp. - k promýšlení, k rozjímání, k modlitbě... Panna Maria totiž bude pro své spojení s Pánem jednou z našich nekončících radostí v nebi.

  

panna-maria-oranta-001-men.jpg
 

 

Co věříme o Panně Marii  

Jak Pannu Marii uctíváme  

Panna Maria v Písmu  

Panna Maria v liturgii  

Panna Maria v umění  

Jak Pannu Marii uctívali otcové  

Světci a Panna Maria  

Varia  

Základní mariologické pojmy  

 

    

Co věříme o Panně Marii:

Wincenty Granat: Neposkvrněné početí Panny Marie
Wincenty Granat: Panenství Panny Marie
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie
Emilián Soukup: Bohorodička 
Kolda z Koldic: Povýšena nad anděly
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu
Wincenty Granat: Tělesné nanebevzetí Panny Marie
Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Stanisław C. Napiórkowski: Matka Boží ve světle protestantské teologie
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 3/3 - Učitelka církve
Hildegarda z Bingenu: Církev Kristova - panenská Matka křesťanů  
Paschasius Radbert (Pseudo-Jeroným): Zdrávas, Neposkvrněná! 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru
René Laurentin: Maria, naše Matka
Arnošt z Pardubic: O Panně Marii
Lukáš Drexler: Maria souznělá
Izák ze Stelly: Maria a Církev
Petr Kanisius: Maria a ďábel

 

Jak Pannu Marii uctíváme:

Ludvík M. Grignion z Montfortu: Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně
André-Marie Meynard: Uctívání Svaté Panny a dokonalost
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie
  Bernard z Clairvaux: A jméno té panny bylo Maria
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice
Jan Maria Vianney: Myšlenky o Panně Marii
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha
Johannes Franke: O blahoslavené Panně
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie
Gabriel od Panny Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má! 
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše 
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Marie od Ukřižovaného Ježíše: U nohou Mariiných jsem nalezla život! 
Antonio Maria Sicari: Mariánský rozměr tereziánského Karmelu  
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Adrienne von Speyr: Skrze Marii ke Kristu 
Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá
Marta Robinová: Ó Matko milovaná
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii
Stará irská litanie k Panně Marii
Lukáš Drexler: O kontemplaci
Denis Kartuzián: K Marii

 

Panna Maria v Písmu:

Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté 

 

Panna Maria v liturgii:

Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme) 

 

Panna Maria v umění:

Jan Tauler: Adventní píseň 
Jan od Kříže: O Slovu Božím - Del Verbo divino
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem blahoslavené Panny Marie 

 

Jak Pannu Marii uctívali otcové:

Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Efrém Syrský: Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
Ambrož Milánský: Matka Boží, vzor panenství 
John Saward: Bohorodička jako Svatyně

 

Světci a Panna Maria:

Reginald Dacík: Ludvík Maria Grignion z Montfortu
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Varia:

Ignác Veselý: Panna Maria v Koránu
Lukáš Drexler: Maria dnes (recenze)
Petr Hudec, František Ingr: Poutní cesta růžence na Velehradě (fotogalerie)

 

Základní mariologické pojmy:

Anděl Páně
Andělské pozdravení
Ave Maria
Bohorodička
Hvězda mořská
Hyperdulie
Immaculata 
Kantikum Panny Marie 
Litanie 
Magnifikat, Magnificat
Mariologie, mariologický
Matka Boží
Nanebevzetí Panny Marie
Neposkvrněné početí
Neposkvrněné Srdce Panny Marie 
Prostřednice všech milostí
Soukromá zjevení
Srdce Panny Marie
Stella maris
Theotokos
Zdrávas 
Zvěstování Panny Marie  

 

[RSS]

Přečteno 829x

další články