Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

Terezie z Avily - učitelka modlitby 16

Štefan Senčík, 22.8. 2009

Shrnutím ve stručný přehled učení zakončíme naše putování se sv.Terezií z Avily coby učitelkou modlitby. Inspirací k sepsání této jistě krátké a nevyhnutelně neúplné studie byla slova svatého otce Pavla VI., který řekl: "Trvalým a současným poselstvím sv.Terezie je poselství modlitby." Doufáme, že toto dílo alespoň trošku pomůže čtenářům na cestě modlitby. Kéž máme stále na paměti Tereziin odkaz, že náš život se naplní ne tím, že mnoho víme, ale že mnoho milujeme.

Přečteno 1512xcelý článek

Výkřiky za bloudící

sv. Terezie od Ježíše, 17.8. 2009

Modlitba světice a Učitelky Církve Terezie od Ježíše (či též z Avily; 1515-1582) plná starostlivosti o spásu těch, kteří Boha nehledají, protože "se ženou za pozemským blahem" a namísto žárem touhy po Bohu jsou spalování "žárem touhy po těchto nicotných pozemských věcech".

Přečteno 971xcelý článek

Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie

sv. Brigita Švédská, 10.8. 2009

Úryvek z jednoho z děl sv. Brigity Švédské (+1373), mystičky a zakladatelky řádu, v němž sv. Brigita nádherným způsobem opěvuje a vyvyšuje skvělost Matky Boží, Panny Marie, a které jí údajně na Kristův popud sdělil slovo od slova Kristem poslaný anděl, aby bylo čteno v jitřní hodince řeholnicím Brigitina řádu. Panna Maria je v tomto úryvku neomylně představena jako plod a dílo Nejsvětější Trojice.

Přečteno 965xcelý článek

O lásce

Giselher ze Slatheimu, 29.7. 2009

Německý středověký mystik Giselher ze Slatheimu (před 1300 - po 1337), pocházející z okruhu Mistra Eckharta, pojednává v následujícím úryvku o tom, "v čem záleží velikost lásky".

Přečteno 812xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 15

Štefan Senčík, 24.7. 2009

V tomto pokračování projdeme se sv. Terezií pátou, šestou a sedmou komnatou na cestě duše k plnému sjednocení s Bohem - k tzv. "duchovnímu sňatku". Duše prožívá v jednotlivých komnatách charakteristické proměny. Zakouší Boha stále blíže, a to je spojeno také s mnoha úskalími, na které Terezie upozorňuje.

Přečteno 762xcelý článek

Láska Kristova

Juliana z Norwiche, 13.7. 2009

Anglická poustevnice a mystička Juliana z Norwiche (cca 1342-1416) jako jedna z mála psala o Božím mateřství. I v následujícím úryvku nazývá Ježíše Krista "naší pravou matkou".

Přečteno 851xcelý článek

Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské

Caterinato, 24.6. 2009

Nejen intenzivní vztah k Ježíši Kristu a jeho vzácné Krvi, ale také k Panně Marii, Ježíšově Matce, jsou výraznými znaky duchovnosti italské světice Kateřiny Sienské (1347-1380), učitelky Církve, což v následujícím článku dosvědčují i hojné citace z jejího díla.

Přečteno 993xcelý článek

Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce

Hilda C. Graef, 17.6. 2009

Moderní úcta k Božskému Srdci nevznikla až v 17. století ve francouzském Paray-le-Monial zásluhou světice Markéty Marie Alacoque (1647-1690), nýbrž mnohem dříve v centrech středověkého kontemplativního života. Mezi její nejvýraznější představitele pak náleží svatá Gertruda Veliká (cca 1256-1302), proslulá mystička z Helfty.

Přečteno 1195xcelý článek

Hymnus sv. Patrika

sv. Patrik, 8.6. 2009

Hymnus sv. Patrika zvaný "Křik vysoké zvěře" či též "Lorica" (latinsky "brnění"). Název "Křik vysoké zvěře" pro hymnus svatého Patrika (5. stol.), patrona Irska, vzešel z události, kdy mu král Laoghaire nastrojil úklady, aby Patrik nemohl donést radostnou zvěst do Tary. Ti, kteří na něj a jeho druhy číhali, pak měli dojem, že Patrik, jenž údajně v takovéto situaci přednesl tento svůj hymnus, a jeho doprovod byli jako lovená vysoká zvěř.

Přečteno 1576xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 14

Štefan Senčík, 30.5. 2009

Spolu se sv. Terezií projdeme postupně všemi sedmi komnatami, máme možnost přehledně nahlédnout do jejího výkladu duchovní cesty člověka. Skončíme ve čtvrté komnatě a v následujícím pokračování "exkurzi" komnatami uzavřeme, stejně jako celé pojednání o této velké světici.

Přečteno 753xcelý článek

Touha a slast

Richard Rolle, 6.5. 2009

Další úryvek z díla poustevníka Richarda Rolle de Hampole (1290-1349), jednoho z nejstarších anglických křesťanských mystiků a duchovních spisovatelů. Ve svém díle, z něhož je pravděpodobně nejznámější spis "Oheň lásky" (Incendium amoris), se zabývá především kontemplací a moudrostí vlitou shůry.

Přečteno 719xcelý článek

Ve škole Panny Marie

Reginald Garrigou-Lagrange, 4.5. 2009

Jsou tři stupně lásky a daru Moudrosti, podle nichž je křesťan buď začátečníkem, pokročilým nebo do­konalým. Podobně jsou též tři stupně v úctě k Panně Marii.

Přečteno 949xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 13

Štefan Senčík, 28.4. 2009

Pokračování pojednání o modlitbě podle sv. Terezie se dále zaměřuje na stručný popis dvou fází v modlitebním životě, které se skládají z jednotlivých komnat. Podrobnější pohled na vrcholné dílo sv. Terezie "Hrad v nitru".

Přečteno 883xcelý článek

Extáze

Jacopone da Todi, 23.4. 2009

Jacopone da Todi (1236-1306) byl františkánský básník a mystik, jemuž se připisuje známý hymnus "Stabat Mater dolorosa". Z jeho pera pochází i následující báseň.

Přečteno 672xcelý článek

Osmé zjevení Boží lásky

Juliana z Norwiche, 7.4. 2009

Anglická poustevnice a mystička Juliana z Norwiche (cca 1342-1416) popsala svá vidění v knize "Zjevení božské Lásky" (The Revelations of Divine Love). Následující úryvek z této knihy se koncentruje především kolem Kristova utrpení na kříži, zejména souvisejícího s jeho "žízní".

Přečteno 1329xcelý článek

Před ukřižováním

bl. Jindřich Suso, 6.4. 2009

Nejznámnějším dílem bl. Jindřicha Suso (cca 1300-1365), německého dominikánského mystika a žáka Mistra Eckharta, je "Kniha o věčné Moudrosti", psaná na způsob rozhovoru Věčné Moudrosti se služebníkem. V následující úryvku se tento rozhovor dotýká především cesty k povýšení skrze ponížení: "Nikdo nemůže do­sáhnout božských výšin ani oné nevýslovné sladkosti, neprojde-li nejdříve mou hořkostí a lidským ponížením," říká Věčná Moudrost.

Přečteno 729xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 12

Štefan Senčík, 6.4. 2009

Dále pokračuje výklad života s Ježíšem jako s nejlepším Přítelem a v trvalém vědomí jeho přítomnosti v nás: "Blažená duše, která ho miluje a má ho stále sebou!"

Přečteno 654xcelý článek

Cesta kříže

Silvestr Maria Braito, 30.3. 2009

Křížem Spasitel vykoupil svět a nikdo se nedostane k Bohu a k dokonalosti duchovního života, jenž je v této blízkosti s Bohem, kdo není zároveň učedníkem a následovníkem Krista trpícího.

Přečteno 618xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 11

Štefan Senčík, 17.3. 2009

V pojednání o modlitbě se sv. Terezií se neobejdeme bez skutečnosti přátelství: A věřte mi, všemožně se usilujte být stále s tímto dobrým Přítelem... bude vám pomáhat ve všech vašich trápeních a všude bude s vámi. Myslíte si, že je to maličkost mít vždy pohotově takového dobrého Přítele?

Přečteno 868xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 10

Štefan Senčík, 8.3. 2009

V tomto dílu vidíme sv. Terezii, jak prožívá před sochou "Ecce homo" své "druhé obrácení", které je stěžejní událostí jejího života. Dále navazuje podrobnější pojednání o modlitbě jako setkání s Láskou a Tím, který nás sám modlitbě učí.

Přečteno 1105xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |