Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

Terezie z Avily - učitelka modlitby 7

Štefan Senčík, 2.2. 2009

Inkviziční proces proti Terezii. Tereziin spis na Indexu. Jak vše prožívá sv. Terezie, která "byla cele ochotná raději podstoupit tisíckrát smrt, než porušit nejmenší církevní předpis..."? Vznik slavného spisu "Cesta k dokonalosti".

Přečteno 703xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 6

Štefan Senčík, 22.1. 2009

Pro snadnější pochopení života, díla i učení o modlitbě sv. Terezie, si v tomto díle přiblížíme situaci církve a duchovní proudy tehdejší doby, prostředí a osobnosti, které ji ovlivnili.

Přečteno 584xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 5

Štefan Senčík, 13.1. 2009

Sv. Terezie je nám představena jako spisovatelka a krátkým popisem se seznámíme s jejími díly.

Přečteno 912xcelý článek

Legenda o sv. Kevinovi

Silvestr Braito, 8.1. 2009

Krátký příběh ze života irského světce Kevina (498-618), patrona Dublinu, kterak důvěrný vztah člověka s Bohem způsobuje důvěrný vztah člověka s ostatními tvory.

Přečteno 443xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 4

Štefan Senčík, 3.1. 2009

Terezie objevila živý pramen duchovního života. Byla to modlitba, které se věnovala celou duší a celým srdcem. V modlitbě pociťuje velkou sladkost, která se nedá popsat, ale současně i cosi tvrdého jakoby mučednictví, které ji nabádá k ochotě zemřít všem světským radovánkám a nacházet radost jedině v Bohu.

Přečteno 676xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 3

Štefan Senčík, 20.12. 2008

Terezie v době nemoci objevuje rozjímavou modlitbu, po náhlém uzdravení jí však zanechá a prožívá dlouhé období bojů a duchovní průměrnosti, které vrcholí v události jejího "druhého obrácení". Stane se tak před sochou "Ecce", kdy se radikálně mění její život - Terezie se s důvěrou a naplno odevzdá Pánu, a tak začníná žít novým životem...

Přečteno 706xcelý článek

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 4

Jaroslav Ovečka, 19.12. 2008

Výklad jezuity Jaroslava Ovečky (1882-1953), překladatele nejen karmelitánských mystiků, 6.-9. sloky "Duchovní písně" sv. Jana od Kříže (1542-1591).

Přečteno 441xcelý článek

Přijde k nám Boží slovo

sv. Bernard z Clairvaux, 18.12. 2008

Úryvek z adventního kázání sv. Bernarda z Clairvaux (1090-1152) o trojím příchodu Pána.

Přečteno 651xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 2

Štefan Senčík, 12.12. 2008

Druhý díl pojednání o sv. Terezii z Avily, kde ji poznáváme v době dospívání a mládí, její těžkosti v duchovním životě před vstupem do kláštera až po záhadnou nemoc, kterou trpěla v noviciátu.

Přečteno 640xcelý článek

Překážky Duchu svatému v nás

sv. Marie Magdaléna de´Pazzi, 10.12. 2008

Sv. Marie Magdalena de´Pazzi (1566-1607) byla italská světice a mystička z karmelitánského řádu, jež je známá svými mimořádnými vytrženími, která jsou projevem úžasu nad krásou Milovaného. Co takovému úžasu může bránit, nám světice předává v následujícím textu.

Přečteno 803xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 1

Štefan Senčík, 5.12. 2008

První díl z obsáhlejšího pojednání o jedné z největších světic katolické církve, Terezii od Ježíše (či též z Avily; 1515-1582), učitelky Církve, v němž se po představení jejího života zaměříme na její nauku o modlitbě, která je spolehlivou vůdkyní k nejužšímu vztahu s Bohem.

Přečteno 1284xcelý článek

Kontemplace a meditace

sv. František Saleský, 13.10. 2008

Další úryvek z díla "Pojednání o lásce k Bohu" ("Traité de l'Amour de Dieu") učitele církve a svatého ženevského biskupa Františka Saleského (1567-1622), v němž velice prostým, neboť hlubokým způsobem uvádí do hlubin "jednoduchého pohledu" na Dárce života. Jeho slova jsou pozváním ke spočívání před Boží tváří.

Přečteno 1464xcelý článek

Moje setkání s Kristem

Marie Jančevová, 25.9. 2008

Svědectví paní Marie Jančevové (1922-2004), členky karmelitánského třetího řádu ve společenství v Olomouci - Hejčíně, o její službě dlouhodobě nemocným a o zakoušení Kristovy blízkosti.

Přečteno 551xcelý článek

Kněz obětník

bl. Antoine-Marie Chévrier, 29.8. 2008

Kněz stojí na místě Krista a jako se On láme jako chléb života pro druhé, tak má činit i Kristův služebník. Jak říká v následujícím textu bl. Antoine Chévrier (1826-1879), přítel svatého arského faráře Jana Marie Viannye: "Kněz má být člověkem požívaným..."

Přečteno 424xcelý článek

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3

Jaroslav Ovečka, 18.8. 2008

Začátek systematického shrnujícího výkladu mystické básně "Duchovní píseň" sv. Jana od Kříže (1542-1591) od českého překladatele jeho děl Jaroslava Ovečky (1882-1953), sloky 1-5.

Přečteno 661xcelý článek

Smysl života

ctih. Ludvík Blosius, 5.8. 2008

Ctihodný benediktinský opat Ludvík Blosius (1506-1566) napsal mnoho významných spisů o duchovním životě. Nejznámnějším z nich jsou "Základy duchovního života", z něhož pochází následující úryvek.

Přečteno 396xcelý článek

Pokoj zklidněné duše v Bohu

sv. František Saleský, 28.7. 2008

Velký duchovní vůdce a učitel církve, svatý biskup František Saleský (1567-1622), napsal mj. dvě obecně známá díla: "Uvedení do zbožného života" a na ně navazující "Pojednání o lásce k Bohu", které je určeno již pokročilým na duchovní cestě. Právě z něho pochází následující úryvek.

Přečteno 740xcelý článek

Výklad Otčenáše

sv. František z Assisi, 3.7. 2008

Inspirativní rozšíření modlitby Otče náš od jednoho z největších katolických světců, sv. Františka z Assisi (+1226).

Přečteno 1211xcelý článek

Slovo Boží

ctih. Ludvík Granadský, 1.7. 2008

Úryvek z kázání španělského dominikánského teologa, spisovatele a kazatele, ctih. Ludvíka Granadského (1505-1588), o nutnosti přípravy vlastního nitra pro přijetí a následné působení Božího slova.

Přečteno 578xcelý článek

Před rozjímáním

bl. John Henry Newman, 10.6. 2008

Krátké návštěvy nejsvětější Svátosti oltářní pro každý den od blahoslaveného kardinála Johna Henry Newmana (1801-1890).

Přečteno 582xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |