Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

O spočinutí duše

Johann von Sterngasse, 3.2. 2009

Výňatek ze středověkého německého dominikánského mystika, zvaného Johann von Sterngasse, jenž patřil k Eckhartovu okruhu. Jmenoval se Korning a byl r. 1316 převorem a lektorem teologie ve Štrasburku.

Přečteno 591xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 7

Štefan Senčík, 2.2. 2009

Inkviziční proces proti Terezii. Tereziin spis na Indexu. Jak vše prožívá sv. Terezie, která "byla cele ochotná raději podstoupit tisíckrát smrt, než porušit nejmenší církevní předpis..."? Vznik slavného spisu "Cesta k dokonalosti".

Přečteno 759xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 6

Štefan Senčík, 22.1. 2009

Pro snadnější pochopení života, díla i učení o modlitbě sv. Terezie, si v tomto díle přiblížíme situaci církve a duchovní proudy tehdejší doby, prostředí a osobnosti, které ji ovlivnili.

Přečteno 628xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 5

Štefan Senčík, 13.1. 2009

Sv. Terezie je nám představena jako spisovatelka a krátkým popisem se seznámíme s jejími díly.

Přečteno 978xcelý článek

Legenda o sv. Kevinovi

Silvestr Braito, 8.1. 2009

Krátký příběh ze života irského světce Kevina (498-618), patrona Dublinu, kterak důvěrný vztah člověka s Bohem způsobuje důvěrný vztah člověka s ostatními tvory.

Přečteno 483xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 4

Štefan Senčík, 3.1. 2009

Terezie objevila živý pramen duchovního života. Byla to modlitba, které se věnovala celou duší a celým srdcem. V modlitbě pociťuje velkou sladkost, která se nedá popsat, ale současně i cosi tvrdého jakoby mučednictví, které ji nabádá k ochotě zemřít všem světským radovánkám a nacházet radost jedině v Bohu.

Přečteno 724xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 3

Štefan Senčík, 20.12. 2008

Terezie v době nemoci objevuje rozjímavou modlitbu, po náhlém uzdravení jí však zanechá a prožívá dlouhé období bojů a duchovní průměrnosti, které vrcholí v události jejího "druhého obrácení". Stane se tak před sochou "Ecce", kdy se radikálně mění její život - Terezie se s důvěrou a naplno odevzdá Pánu, a tak začníná žít novým životem...

Přečteno 776xcelý článek

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 4

Jaroslav Ovečka, 19.12. 2008

Výklad jezuity Jaroslava Ovečky (1882-1953), překladatele nejen karmelitánských mystiků, 6.-9. sloky "Duchovní písně" sv. Jana od Kříže (1542-1591).

Přečteno 491xcelý článek

Přijde k nám Boží slovo

sv. Bernard z Clairvaux, 18.12. 2008

Úryvek z adventního kázání sv. Bernarda z Clairvaux (1090-1152) o trojím příchodu Pána.

Přečteno 700xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 2

Štefan Senčík, 12.12. 2008

Druhý díl pojednání o sv. Terezii z Avily, kde ji poznáváme v době dospívání a mládí, její těžkosti v duchovním životě před vstupem do kláštera až po záhadnou nemoc, kterou trpěla v noviciátu.

Přečteno 686xcelý článek

Překážky Duchu svatému v nás

sv. Marie Magdaléna de´Pazzi, 10.12. 2008

Sv. Marie Magdalena de´Pazzi (1566-1607) byla italská světice a mystička z karmelitánského řádu, jež je známá svými mimořádnými vytrženími, která jsou projevem úžasu nad krásou Milovaného. Co takovému úžasu může bránit, nám světice předává v následujícím textu.

Přečteno 877xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 1

Štefan Senčík, 5.12. 2008

První díl z obsáhlejšího pojednání o jedné z největších světic katolické církve, Terezii od Ježíše (či též z Avily; 1515-1582), učitelky Církve, v němž se po představení jejího života zaměříme na její nauku o modlitbě, která je spolehlivou vůdkyní k nejužšímu vztahu s Bohem.

Přečteno 1371xcelý článek

Kontemplace a meditace

sv. František Saleský, 13.10. 2008

Další úryvek z díla "Pojednání o lásce k Bohu" ("Traité de l'Amour de Dieu") učitele církve a svatého ženevského biskupa Františka Saleského (1567-1622), v němž velice prostým, neboť hlubokým způsobem uvádí do hlubin "jednoduchého pohledu" na Dárce života. Jeho slova jsou pozváním ke spočívání před Boží tváří.

Přečteno 1615xcelý článek

Moje setkání s Kristem

Marie Jančevová, 25.9. 2008

Svědectví paní Marie Jančevové (1922-2004), členky karmelitánského třetího řádu ve společenství v Olomouci - Hejčíně, o její službě dlouhodobě nemocným a o zakoušení Kristovy blízkosti.

Přečteno 597xcelý článek

Kněz obětník

bl. Antoine-Marie Chévrier, 29.8. 2008

Kněz stojí na místě Krista a jako se On láme jako chléb života pro druhé, tak má činit i Kristův služebník. Jak říká v následujícím textu bl. Antoine Chévrier (1826-1879), přítel svatého arského faráře Jana Marie Viannye: "Kněz má být člověkem požívaným..."

Přečteno 458xcelý článek

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3

Jaroslav Ovečka, 18.8. 2008

Začátek systematického shrnujícího výkladu mystické básně "Duchovní píseň" sv. Jana od Kříže (1542-1591) od českého překladatele jeho děl Jaroslava Ovečky (1882-1953), sloky 1-5.

Přečteno 697xcelý článek

Smysl života

ctih. Ludvík Blosius, 5.8. 2008

Ctihodný benediktinský opat Ludvík Blosius (1506-1566) napsal mnoho významných spisů o duchovním životě. Nejznámnějším z nich jsou "Základy duchovního života", z něhož pochází následující úryvek.

Přečteno 435xcelý článek

Pokoj zklidněné duše v Bohu

sv. František Saleský, 28.7. 2008

Velký duchovní vůdce a učitel církve, svatý biskup František Saleský (1567-1622), napsal mj. dvě obecně známá díla: "Uvedení do zbožného života" a na ně navazující "Pojednání o lásce k Bohu", které je určeno již pokročilým na duchovní cestě. Právě z něho pochází následující úryvek.

Přečteno 800xcelý článek

Výklad Otčenáše

sv. František z Assisi, 3.7. 2008

Inspirativní rozšíření modlitby Otče náš od jednoho z největších katolických světců, sv. Františka z Assisi (+1226).

Přečteno 1302xcelý článek

Slovo Boží

ctih. Ludvík Granadský, 1.7. 2008

Úryvek z kázání španělského dominikánského teologa, spisovatele a kazatele, ctih. Ludvíka Granadského (1505-1588), o nutnosti přípravy vlastního nitra pro přijetí a následné působení Božího slova.

Přečteno 638xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |