Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

Terezie z Avily - učitelka modlitby 9

Štefan Senčík, 2.3. 2009

Můžu říci, že můj život byl nejtrapnější, jaký si jen lze představit, protože jsem neměla potěšení z Boha a ani svět mě neuspokojoval. Když jsem se věnovala světským zábavám, tak mě po celý čas trápila myšlenka na to, co dlužím Bohu, když jsem však byla s Bohem, tak mě vytrhovaly světské náklonnosti. Byl to tak trýznivý boj, že nevím, jak jsem to dokázala snést jediný měsíc, natož tolik let.

Přečteno 795xcelý článek

Půst

ctih. Ludvík Granadský, 25.2. 2009

Tato ctnost a jí příbuzné a blízké, totiž všechna tělesná sužování a útrapy, nás činí nejpodobnějšími Kristu, jedinému vzoru a zrcadlu vší dokona­losti. Neboť Kristův život, jak je všem známo, byl od jesliček až ke kříži jedním ustavičným křížem.

Přečteno 739xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 8

Štefan Senčík, 21.2. 2009

Terezie byla z vlastní zkušenosti přesvědčena, že modlitba je lékem na každé zlo a radila všem, kteří ji již začali pěstovat, aby si ani nepomysleli zanechat jí, i kdyby třeba upadli do hříchu. Pomocí modlitby budou moci dříve povstat, ale bez ní to bude velmi těžké.

Přečteno 622xcelý článek

Boží přítomnost v člověku

Mistr Eckhart, 16.2. 2009

"Člověk má najít Boha ve všem a jeho touha si má vždy uvědomit, že má Boha vždycky přítomné­ho v touze, v mysli a v lásce." Krátký úryvek z díla rýnského mystika Mistra Eckharta (1260-1327).

Přečteno 1427xcelý článek

O spočinutí duše

Johann von Sterngasse, 3.2. 2009

Výňatek ze středověkého německého dominikánského mystika, zvaného Johann von Sterngasse, jenž patřil k Eckhartovu okruhu. Jmenoval se Korning a byl r. 1316 převorem a lektorem teologie ve Štrasburku.

Přečteno 703xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 7

Štefan Senčík, 2.2. 2009

Inkviziční proces proti Terezii. Tereziin spis na Indexu. Jak vše prožívá sv. Terezie, která "byla cele ochotná raději podstoupit tisíckrát smrt, než porušit nejmenší církevní předpis..."? Vznik slavného spisu "Cesta k dokonalosti".

Přečteno 889xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 6

Štefan Senčík, 22.1. 2009

Pro snadnější pochopení života, díla i učení o modlitbě sv. Terezie, si v tomto díle přiblížíme situaci církve a duchovní proudy tehdejší doby, prostředí a osobnosti, které ji ovlivnili.

Přečteno 722xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 5

Štefan Senčík, 13.1. 2009

Sv. Terezie je nám představena jako spisovatelka a krátkým popisem se seznámíme s jejími díly.

Přečteno 1133xcelý článek

Legenda o sv. Kevinovi

Silvestr Braito, 8.1. 2009

Krátký příběh ze života irského světce Kevina (498-618), patrona Dublinu, kterak důvěrný vztah člověka s Bohem způsobuje důvěrný vztah člověka s ostatními tvory.

Přečteno 583xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 4

Štefan Senčík, 3.1. 2009

Terezie objevila živý pramen duchovního života. Byla to modlitba, které se věnovala celou duší a celým srdcem. V modlitbě pociťuje velkou sladkost, která se nedá popsat, ale současně i cosi tvrdého jakoby mučednictví, které ji nabádá k ochotě zemřít všem světským radovánkám a nacházet radost jedině v Bohu.

Přečteno 844xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 3

Štefan Senčík, 20.12. 2008

Terezie v době nemoci objevuje rozjímavou modlitbu, po náhlém uzdravení jí však zanechá a prožívá dlouhé období bojů a duchovní průměrnosti, které vrcholí v události jejího "druhého obrácení". Stane se tak před sochou "Ecce", kdy se radikálně mění její život - Terezie se s důvěrou a naplno odevzdá Pánu, a tak začníná žít novým životem...

Přečteno 921xcelý článek

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 4

Jaroslav Ovečka, 19.12. 2008

Výklad jezuity Jaroslava Ovečky (1882-1953), překladatele nejen karmelitánských mystiků, 6.-9. sloky "Duchovní písně" sv. Jana od Kříže (1542-1591).

Přečteno 568xcelý článek

Přijde k nám Boží slovo

sv. Bernard z Clairvaux, 18.12. 2008

Úryvek z adventního kázání sv. Bernarda z Clairvaux (1090-1152) o trojím příchodu Pána.

Přečteno 925xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 2

Štefan Senčík, 12.12. 2008

Druhý díl pojednání o sv. Terezii z Avily, kde ji poznáváme v době dospívání a mládí, její těžkosti v duchovním životě před vstupem do kláštera až po záhadnou nemoc, kterou trpěla v noviciátu.

Přečteno 864xcelý článek

Překážky Duchu svatému v nás

sv. Marie Magdaléna de´Pazzi, 10.12. 2008

Sv. Marie Magdalena de´Pazzi (1566-1607) byla italská světice a mystička z karmelitánského řádu, jež je známá svými mimořádnými vytrženími, která jsou projevem úžasu nad krásou Milovaného. Co takovému úžasu může bránit, nám světice předává v následujícím textu.

Přečteno 1026xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 1

Štefan Senčík, 5.12. 2008

První díl z obsáhlejšího pojednání o jedné z největších světic katolické církve, Terezii od Ježíše (či též z Avily; 1515-1582), učitelky Církve, v němž se po představení jejího života zaměříme na její nauku o modlitbě, která je spolehlivou vůdkyní k nejužšímu vztahu s Bohem.

Přečteno 1667xcelý článek

Kontemplace a meditace

sv. František Saleský, 13.10. 2008

Další úryvek z díla "Pojednání o lásce k Bohu" ("Traité de l'Amour de Dieu") učitele církve a svatého ženevského biskupa Františka Saleského (1567-1622), v němž velice prostým, neboť hlubokým způsobem uvádí do hlubin "jednoduchého pohledu" na Dárce života. Jeho slova jsou pozváním ke spočívání před Boží tváří.

Přečteno 1906xcelý článek

Moje setkání s Kristem

Marie Jančevová, 25.9. 2008

Svědectví paní Marie Jančevové (1922-2004), členky karmelitánského třetího řádu ve společenství v Olomouci - Hejčíně, o její službě dlouhodobě nemocným a o zakoušení Kristovy blízkosti.

Přečteno 708xcelý článek

Kněz obětník

bl. Antoine-Marie Chévrier, 29.8. 2008

Kněz stojí na místě Krista a jako se On láme jako chléb života pro druhé, tak má činit i Kristův služebník. Jak říká v následujícím textu bl. Antoine Chévrier (1826-1879), přítel svatého arského faráře Jana Marie Viannye: "Kněz má být člověkem požívaným..."

Přečteno 535xcelý článek

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3

Jaroslav Ovečka, 18.8. 2008

Začátek systematického shrnujícího výkladu mystické básně "Duchovní píseň" sv. Jana od Kříže (1542-1591) od českého překladatele jeho děl Jaroslava Ovečky (1882-1953), sloky 1-5.

Přečteno 828xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |