Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky

Recenze, novinky

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Jitka Jonová, 8.1. 2015

KNIHA - |Jiří Mikulec: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Grada, Praha 2013, 394 s. + xx s. obr. přílohy, ISBN 978-80-247-3698-3.

Přečteno 288xcelý článek

Obtížné oddíly Předních proroků

Július Pavelčík, 14.12. 2014

KNIHA - Prudký, M. - Heller, J. a kol., Obtížné oddíly Předních proroků, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 463 s. ISBN 978-80-7195-724-9.

Přečteno 224xcelý článek

Globální sexuální revoluce

Petra Otýpková, 8.11. 2014

KNIHA - Gabriele Kuby: Globální sexuální revoluce. Ztráta svobody ve jménu svobody. Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, Brno 2014, 416 s., ISBN: 978-80-87864-13-5; přel. A. Povolná, K. Švecová a I. Kultová.

Přečteno 278xcelý článek

Bioetika, biotechnologie a biomedicína

Luboš Bližňák, 15.10. 2014

KNIHA - Josef Petr Ondok: Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Triton, Praha 2005, 214 s., ISBN: 80-7254-486-1.

Přečteno 244xcelý článek

Nové teologie Starého zákona a dějiny

Július Pavelčík, 9.10. 2014

KNIHA - Petr Sláma: Nové teologie Starého zákona a dějiny. Vyšehrad, Praha 2013, 391 s., ISBN: 978-80-7429-353-5.

Přečteno 227xcelý článek

H. R. Drobner: Patrologie

Lukáš Drexler, 11.8. 2014

KNIHA - Hubertus R. Drobner: Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury. Oikoymenh, Praha 2011, 808 s., ISBN: 978-80-7298-441-1. Přel. M. Recinová.

Přečteno 240xcelý článek

Úvod do Nového zákona

Július Pavelčík, 3.5. 2014

KNIHA - Petr Pokorný - Ulrich Heckel: Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Vyšehrad, Praha 2013, 840 s., ISBN 978-80-7429-186-9.

Přečteno 330xcelý článek

Poslední mnich z Tibhirine

Lukáš Drexler, 15.4. 2014

KNIHA - Freddy Derwahl: Poslední mnich z Tibhirine. Svědectví trapisty, který přežil. Portál, Praha 2013, 184 s. + fotopříloha, ISBN 978-80-262-0357-5. Přel. P. Babka.

Přečteno 202xcelý článek

Vnitřní konflikt člověka z pohledu apoštola Pavla

Július Pavelčík, 9.3. 2014

KNIHA - Marek Kozák: Vnitřní konflikt člověka z pohledu apoštola Pavla. Ř 7,14-25. Česká biblická společnost, Praha 2013, 101 s., ISBN 978-80-87287-63-7.

Přečteno 202xcelý článek

Duchovní boj

Pavel Kříž, 27.11. 2013

KNIHA - Jerzy Zieliński: Duchovní boj. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011, 95 s., přel. J. Hubková.

Přečteno 246xcelý článek

Slovník raněkřesťanské literatury Východu

Lukáš Drexler, 25.9. 2013

KNIHA - Marek Starowieyski: Slovník raněkřesťanské literatury Východu. Arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská literatura. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012, 371 s., ISBN 978-80-7465-021-5, přel. W. Bugel a K. Mervartová.

Přečteno 173xcelý článek

Desatero božích přikázání

Július Pavelčík, 29.8. 2013

KNIHA - Otto Hermann Pesch: Desatero božích přikázání. Vyšehrad, Praha 2013, 136 s., ISBN: 978-80-7429-354-2, přel. H. Medková.

Přečteno 241xcelý článek

Hlas jemného vánku

Marie Beďačová, 21.8. 2013

KNIHA - Cesare Falletti: Hlas jemného vánku. Vnitřní život a vztah s Bohem. Paulínky, Praha 2008, 103 s., ISBN: 978-80-86949-43-7. Přel. K. Kutílková.

Přečteno 188xcelý článek

Eutanazie, nebo paliativní péče?

Luboš Bližňák, 12.8. 2013

KNIHA - Marta Munzarová: Eutanazie, nebo paliativní péče?. Grada Publishing, a.s., Praha 2005, 108 s., ISBN 80-247-1025-0.

Přečteno 285xcelý článek

Jiné slunce

Lukáš Drexler, 19.6. 2013

KNIHA - Olivier Clément: Jiné slunce. Můj duchovní životopis. Paulínky, Praha 2012, 200 s., ISBN 978-80-7450-045-9.

Přečteno 191xcelý článek

Život Edity Steinové

Lenka Fričová, 11.6. 2013

KNIHA - Andreas Uwe Müller - Maria Amata Neyer: Život Edity Steinové. Edice Carmelitana, sv. 3. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2013, 247 s., ISBN 978-80-7195-596-2.

Přečteno 208xcelý článek

Kniha Zjevení

Július Pavelčík, 24.5. 2013

KNIHA - Wilfrid John Harrington: Kniha Zjevení, Sacra Pagina, sv. 5, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2012, 275 s., ISBN 978-80-7195-534-4.

Přečteno 221xcelý článek

Maria dnes

Lukáš Drexler, 17.5. 2013

ČASOPIS / KNIHA - Communio, 62 (1/2012), Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2012, 110 s. / Vojtěch Kodet: Novéna k Panně Marii, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2012, 72 s.

Přečteno 176xcelý článek

Duchovní poklad pravoslaví

Lukáš Drexler, 27.3. 2013

KNIHA - Tichon Zadonský: Duchovní poklad. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2012, 144 s., ISBN 978-80-7195-550-4.

Přečteno 213xcelý článek

Evangelium podle Matouše

Július Pavelčík, 24.1. 2013

KNIHA - Jiří Mrázek: Evangelium podle Matouše. Český ekumenický komentář k Novému zákonu 1, Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2011, 512 s., ISBN 978-80-87287-44-6.

Přečteno 300xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |