Nacházíte se na: Theofil > Patristika

Patristika

Historia Lausiaca 47 - O Elpidiovi; O Sisinniovi

Palladios, 15.10. 2009

Elpidios a Sisinnios, další z řady asketů, vyobrazených v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 104xcelý článek

Dopis Theodorovi

sv. Jan Zlatoústý, 12.10. 2009

Dopis církevního učitele a starověkého vyhlášeného kazatele sv. Jana Zlatoústého (Chrysostoma; 344/354-407) svému příteli Theodorovi, který po prvotním zasvěcení se Bohu v mnišském společenství z tohoto společenství odešel a chystal se - navzdory svému prvotnímu slibu - oženit. Právě do této situace vstupuje sv. Jan svým dopisem a podává rady, které mají svoji platnost i mimo tuto konkrétní událost.

Přečteno 175xcelý článek

Historia Lausiaca 46 - O Chroniovi a Pafnútiovi

Palladios, 7.10. 2009

Ne každý na poušti vydržel ve svém počátečním rozhodnutí - mnozí podlehli pýše, falešným viděním či žádostem těla. Proč k tomu docházelo? Hlubokou odpověď s jasným rozlišením na tuto otázku podává jeden z mužů pouště Pafnútios v další části díla "Historia Lausiaca" starokřesťanského spisovatele Palladia (cca 363-430?), odpověď, která je platným vodítkem pro křesťany všech životních stavů a dob.

Přečteno 129xcelý článek

Historia Lausiaca 45 - O Melanii Starší

Palladios, 1.10. 2009

Svědectví z Palladiova (cca 363-430?) díla "Historia Lausiaca" o Melanii Starší, vdově, jež "byla dotčena božskou láskou" a vydala se mezi svaté muže pouště.

Přečteno 143xcelý článek

Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi

Palladios, 23.9. 2009

Další z asketů vykreslených Palladiem (cca 363-430?) v díle "Historia Lausiaca" - Filoróm, který "ukazoval takovou šlechetnost ve svém křesťanském životě, že i ti z urozených rodů ho ctili pro jeho život a ctnost".

Přečteno 124xcelý článek

Výklad Janova evangelia - 4. homilie

sv. Jan Zlatoústý, 21.9. 2009

Čtvrtá homilie výkladu "Janova evangelia" od učitele církve sv. Jana Zatoústého (+ 407). V první části této homilie se věnuje především obraně Kristova božství oproti dobovým herezím, druhá část je výzvou k dobrému životu, "aby se líbil Bohu."

Přečteno 237xcelý článek

Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi

Palladios, 17.9. 2009

Pokračování Palladiova (cca 363-430?) vyprávění o svatých mužích pouště v jeho díle "Historia Lausiaca", tentokrát o Innocentovi, u něhož není vyloučeno, že se jedná o pozdějšího papeže Innocenta I.

Přečteno 113xcelý článek

To čiňte na mou památku

sv. Justin, 15.9. 2009

Kolem roku 150 napsal sv. Justin (+165) apologii, jíž hájil křesťanství proti pohanům. V posledních kapitolách této apologie líčí obřady křtu a eucharistie, která zpravidla následovala po křtu. Při četbě takovéto prvokřesťanské památky, která patří mezi nejstarší, můžeme pozorovat, jak podivuhodně se tato liturgie zachovala v celé ryzosti. Okolnost, že je dílo určeno pohanům, vysvětluje neobvyklé nebo nečekané výrazy, jako je "Den Slunce" (tj. neděle) ap.

Přečteno 206xcelý článek

Historia Lausiaca 42 - O Julianovi; O Adoliovi

Palladios, 13.9. 2009

O asketovi Julianovi se ví jen pár informací, kdežto asketa Adolios je příkladem vytrvalé a věrné modlitby, jak vypovídá Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 101xcelý článek

Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách

Palladios, 3.9. 2009

Mezi prvními poustevníky byli nejen velcí mužové, ale i odvážné svaté ženy, které se zcela vydaly Pánu prostřednictvím modlitby a sebeodříkání, jak svědčí Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 125xcelý článek

O kněžství (De Sacerdotio)

sv. Jan Zlatoústý, 2.9. 2009

Úryvek z jednoho z nejznámnějších děl sv. Jana Zlatoústého (řec. Chrysostoma; 344/354-407), Učitele Církve, týkajícího se důstojnosti a poslání křesťanského kněžství: "Kněžství působí na zemi, ale svým posláním patří do nebe. Vždyť žádný člověk, žádný anděl, žádný archanděl, žádná stvořená bytost, nýbrž sám Spasitel ustanovil tuto důstojnost a lidem se dostalo cti zastávat tuto andělskou službu."

Přečteno 165xcelý článek

Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi

Palladios, 27.8. 2009

Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" podává svědectví i o takovém velikánovi křesťanského starověku, jakým byl sv. Efrém Syrský (cca 306-373), nazývaný pro svou pomazanou výřečnost "Harfa Ducha svatého".

Přečteno 169xcelý článek

Výklad Janova evangelia - 1. traktát

sv. Augustin, 24.8. 2009

Výklad Janova evangelia sv. Augustina (354-430) je obsáhlá homiletická práce o 124 traktátech. Toto evangelium v něm sv. Augustin rozebírá takřka slovo za slovem, aby na něm posluchačům osvětlil především tajemství Božího vtělení a tajemství Nejsvětější Trojice, a to i např. srovnáním s tehdejšími bludnými naukami. Tyto traktáty sv. Augustin pronesl jako skutečná kázání v Hippo v letech 414-416. V následujícm úryvku přinášíme český překlad 1. traktátu, v němž rozebírá prvních 5 veršů Janova evangelia.

Přečteno 414xcelý článek

Historia Lausiaca 39 - O Piórovi

Palladios, 20.8. 2009

Opět další z velkých asketů pospaných v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca" - Egypťan Piór.

Přečteno 121xcelý článek

Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi

Palladios, 13.8. 2009

Euagrios (nebo též Evagrios či Evagrius) Pontský (346-399) patří k nejvýznamnějším postavám starověkého mnišství a až do současnosti je díky svému dílu znám pro svou nauku o modlitbě a o duchovním boji proti špatným myšlenkám. O jeho životním příběhu nás informuje Palladios (cca 363-430?) v dalším dílu spisu "Historia Lausiaca".

Přečteno 164xcelý článek

Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi

Palladios, 6.8. 2009

Další z příběhů Palladiova (cca 363-430?) díla "Historia Lausiaca", tentokráte o asketovi Sarapiónovi, který byl mj. ochoten nechat se prodat jako otrok, aby mohl přivést ke spáse své pány.

Přečteno 137xcelý článek

Důkaz apoštolského zvěstování

sv. Irenej z Lyonu, 3.8. 2009

Několik úryvků z díla "Důkaz apoštolského zvěstování" (či v arménském překladu "Výklad apoštolské nauky") mučedníka a biskupa Ireneje z Lyonu (cca 140/160-202/203), které je souhrnem apologeticky podané katolické nauky, kdy hlavními důkazy jsou naplnění starozákonních proroctví.

Přečteno 258xcelý článek

Panarion

sv. Epifanius ze Salaminy, 21.7. 2009

"Panarion" (Lékárnička) je dílo sv. Epifania ze Salaminy (cca 310-403). Ačkoliv Epifanius nebyl výrazným teologem, přesto je tento jeho spis velmi důležitým jak pro teologická zkoumání, tak pro církevní historiky. Účelem spisu je obrana pravověří před dobovými herezemi.

Přečteno 208xcelý článek

Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi

Palladios, 17.7. 2009

Další z osobností popisovanou Palladiem (cca 363-430?) v jeho spise "Historia Lausiaca" je Poseidónios, jenž se mj. znal i s jedním z nejvýznamnějších církevních otců - sv. Jeronýmem (Hierónymem), překladatelem Bible.

Přečteno 143xcelý článek

Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole

Palladios, 6.7. 2009

Palladios (cca 363-430?) v dalším dílu spisu "Historia Lausiaca" popisuje vlastní setkání s jednou z nejvýznamnějších osobností egyptslého mnišského hnutí - s Janem z Lykopole, jenž žil 40-50 let svého života jako rekluz.

Přečteno 125xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 10 |