Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Tradice obdržená v životadárné milosti musí vždy zůstat nedotknutelná."

sv. Basil Veliký, O Duchu Svatém, XII, 28

"Vidíte, co jí řekl anděl? Co to znamená, že se stala Matkou Boží? To neznamená nic jiného, než že má účast na Bohu a sdílí se s ním, že spolupůsobí s Bohem, když nám uděluje milosti. Ty, potěšení nebe, naše záštito, posilo slabých! Jsi zkrátka naše Matka."

sv. Marie Magdaléna de'Pazzi

"Tajemství tváře osoby nejplněji odhaluje Kristus. Proto křesťanství je náboženstvím tváře. Ukazuje proměněnou tvář Krista zmrtvýchvstalého a dává ji poznávat na tváři všech lidí."

Wacław Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata

"Kristus na kříži je zjevením nekonečné lásky Boží, kterou chová ke svým dětem, lásky, jejíž vítězství se ukazuje s velikonočním rozbřeskem."

Joseph-Marie Verlinde, Z ášramu do kláštera

"Pohoršením pro svět je pokora umučení. Lidská nevědomost je totiž nejvýraznější v tom, že pod ošklivostí kříže nechce spatřit Pána věčné slávy. A co je nebezpečnějšího pro svět než nepřijmout Krista?"

sv. Hilarius z Poitiers, Komentář k Matoušovu evangeliu, XVIII, 3

"Pokora je největší silou, neboť přemísťuje lidskou osu života do Boha. Člověk již nenechává kroužit vesmír okolo svého já, ale staví se do posvátného středu blízkosti Boží, a tím se nachází přesně na svém místě."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"V Bohu jsem spatřila ukryto velebné a nádherné tajemství, které nám On odhalí a objasní až v nebi. Až je poznáme, pochopíme skutečnou příčinu, proč dopustil hřích na zemi, a z toho velkého poznání se budeme radovat navždy."

Juliana z Norwiche

"Ježíš kárá jen proto, aby odpustil."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Církev je jedna, zrozená z krve Kristovy a zahalena do vzácného pláště utkaného Duchem Svatým."

sv. Chromatius z Aquileje

"Kristus musel trpět a tak vejít do slávy. Proto i my musíme trpět s radostným srdcem, abychom se mu podobali a následovali jej v této slávě a ve slávě jeho Otce."

bl. Jan van Ruysbroeck, Sedm stupňů duchovní lásky, XII

"... mám jen tento malý den, abych dával tomu, který mne volá na každý den; ale jak bych mu mohl říci věčné Ano, kdybych mu nedal tento dnešní den ... Bůh má tisíc let, aby učinil jeden den; já mám jen jeden den, abych vytvořil věčnost, a ten je dnes."

Christian, trapista zavražděný v Tibhirine r. 1996

"Slávou Boží je člověk, který je živ, a životem člověka je vidění Boha."

sv. Irenej z Lyonu, Adversus haereses, IV, 20, 7

"Ty, které On upřednostňuje ve své lásce, jsou vždy zasaženi trápeními. Jak by bylo možné přitisknout se na srdce našeho ukřižovaného Pána bez toho, že by hřeby a trny, které probodly Jeho, neprobodly také nás?"

sv. František Saleský, Dopis 172 Paní Le Maistreové

"Žádná věc, kterou se zaobíráme a které si ceníme v tomto životě, nedosahuje té výše jako modlitba."

sv. Řehoř z Nyssy, O modlitbě Páně

"Co jiného je dobrem nežli Bůh? Ponechejme tedy na Něm všechny záležitosti, které se nás týkají, a bude nám dobře. Ten totiž, který je zcela dobrý, je také dárcem dobrých darů."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 33

"Když Maria přijala blaženou zvěst, porodila světu Slovo, které se stalo tělem a které nám přineslo věčné zdraví."

sv. Jan Zlatoústý

"Ve vtělení Bůh završuje své stvoření a jím je také ospravedlňuje."

Tomáš kard. Špidlík, Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko

"Slovo se stalo člověkem, aby se člověk stal Bohem."

sv. Atanáš Alexandrijský, De incarnatione Verbi, 54

"Vše, co Maria vlastnila v řádu nadpřirozeném, obdržela od svého Syna Ježíše Krista, vše, co Ježíš vlastnil v řádu přirozeném, obdržel od své matky Marie."

Edward Ozorowski, Słownik małżeństwa i rodziny

"Filantropie, božská láska k lidem, takto ustanovila: Bůh se obklopil trpělivostí a souhlasil s velmi tajemným odkladem, protože je na člověku, aby uspíšil Den Páně, aby se již nyní nacházel uvnitř Parúzie jako andělé spásy ... Jedná se o působivost naší blíženecké lásky, o rození víry - což přísluší nám - která by nakláněla svět k příchodu Pána."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Rozjímání je podílem na věčnosti. Už teď konáme, co budeme dělat věčně."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Když je Stvořitel a Pán všeho nazýván Králem králů a Pánem pánů a Bohem bohů, pak právě svatí jsou oněmi bohy a pány a králi, neboť jejich je Bohem, Pánem a Králem a je nazýván Bůh."

sv. Jan Damašský, O pravé víře, IV, 15

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 40 |