Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Jen ti jsou smutní při smrti svých drahých, kteří nemají naději. My však, kteří žijeme v naději, věříme v Boha a pevně spoléháme na to, že Kristus pro nás trpěl a vstal z mrtvých, my, kteří zůstáváme v Kristu a skrze Něho a v Něm vstaneme z mrtvých."

sv. Cyprián, O úmrtnosti

"Pán praví: Umírám za všechny, aby všichni měli život skrze mne. A svým tělem jsem vykoupil těla všech. Neboť při mé smrti umře smrt a se mnou zároveň vstane kleslá lidská přirozenost."

sv. Cyril Alexandrijský, Výklad k Janovu evangeliu

"Musíme působit tolik dobra, kolik můžeme, a nesmíme se divit, že se namáháme marně. Pán je naším božským vzorem: prokazoval neúnavně dobro a na tomto světě sklidil jen kříž, potupu a trny."

bl. Charles de Foucauld

"Já už se Boha nebojím, ale miluji ho. 'Láska totiž strach zahání' (1J 4,18)."

sv. Antonín Veliký, Apofthegmata, XVII,1

"Nejpotřebnější je poznat, jak byl za nás ukřižován Bohočlověk, jak trpěl a jak nám dal příklad života. V tomto Božím dobrodiní se nám totiž víc než v kterémkoliv jiném projevila jeho nekonečná a neocenitelná láska."

bl. Anděla z Foligna

"I my se máme položit na kříž přítomného okamžiku, aniž si vybíráme dřevo utrpení."

Michel Quoist

"Co je vlastní křesťanovi? Víra, která jedná skrze lásku."

sv. Basil Veliký, Moralia

"Z (našeho) půstu se raduje i náš Pán, jen jestli se postíme s láskou, nadějí a vírou."

sv. Efrém Syrský

"Láska dosáhne všeho, čeho chce dosáhnout."

Giselher ze Slatheimu

"Můžeme vykonat podivuhodná díla, ale cenu budou mít jen ta, která vyplynula z milosrdné lásky Krista v nás."

bratr Roger (Schutz), Žít dnešek s Bohem

"Myslím, že mezi všemi činnostmi duše není žádná pro duši přirozenější, nežli milovat Boha."

Markéta Romanet, O pravé zbožnosti

"Křesťanství je jedinečné, protože jedinečný je Kristus."

Alexandr Meň

"Chcete tedy ode mne slyšet, proč a jakým způsobem má být Bůh milován. Odpovídám: Důvod, proč milovat Boha, je Bůh sám. Způsob a míra - milovat bez míry."

sv. Bernard z Clairvaux, De diligendo Deo, I,1

"Král Ježíš chce léčit, a proto se stal člověkem, aby mohl léčit to, co bylo nemocné."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, 12,1

"Svět byl nehodným přijmout Božího Syna bezprostředně z rukou Otce, daroval ho tedy Marii, aby ho svět mohl přijmout skrze ni."

sv. Augustin; Sermo CCXV, De Symbolo

"Syn nejvyššího Boha se stal synem člověka, aby se pak i člověk stal synem Božím."

sv. Irenej z Lyonu, Adversus haereses, III,10,2

"Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj."

Bible, Žalm 37,4-7

"Srdce přímé padá a zase vstává; prochází ohněm, vším k Bohu."

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Nelibuj si v úspěších na tomto světě, poněvadž nevíš určitě, zda ti zajišťují život věčný."

sv. Jan od Kříže, Výroky o světle a lásce, 64

"Kdybych věděl, že v mém srdci je jediná nitka, která nepatří Bohu, hned bych ji vytrhl."

sv. František Saleský

"Je zjevné, že skutečně potřebujeme poznání Boha: pokud je totiž naším cílem nebeské království a můžeme a máme ho dosáhnout pouze tak, jak ho dosáhnul Bohočlověk, potřebujeme poznat tohoto Bohočlověka, jeho život, jeho skutky a to, proč došel slávy, protože musíme následovat jeho skutky a přetvořit se v něho, abychom tak skrze jeho zásluhy a milost mohli spolu s ním vládnout v nebeském království."

bl. Angela z Foligna

"Bůh je přece v nás - celá nejsvětější Trojice. Pokud si dokážeme ve svém nitru vybudovat dobře uzavřenou komůrku, kam bychom se co nejčastěji uchylovali, pak nám nikde na světě nemůže nic scházet."

sv. Edith Stein

Další stránky: předchozí | 1 ... | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ... 37 |