Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Na počátku stvořil Bůh lidskou přirozenost vzhledem k Novému člověku: mysl a touha byly utvořeny vzhledem k Němu. Obdrželi jsme schopnost myšlení, abychom poznali Krista, touhu, abychom za ním běželi, paměť, abychom ho nesli v sobě; protože zatímco jsme byli utvářeni, on byl pravzor, neboť vskutku ne starý Adam je modelem nového, ale nový je modelem starého."

Nicolas Cabasilas, Život v Kristu, Lib. VI, X

"Největším dobrem je modlitba a rozmluva s Bohem, protože je to družná společnost s Bohem a spojení s ním. A jako jsou tělesné oči osvíceny, když vidí světlo, tak také duch zahleděný na Boha je osvícen jeho nevýslovným světlem. ... Modlitba je světlem duše, je to pravé poznání Boha, prostřednice mezi Bohem a lidmi."

sv. Jan Zlatoústý, Supp., Homilie 6 De precatione

"Není pochyb, že mluvíme-li pochvalně o Matce, chválíme i Syna, a stejně tak chvála Syna znamená poctu i pro Matku. Neboť jestliže je podle Šalamouna moudrý syn slávou otcovou, oč slavnější je stát se Matkou samotné Moudrosti?"

sv. Bernard z Clairvaux, Chvály panenské matky, Homilie IV

"Účast na Kristově těle a krvi působí totiž právě to, že se přeměňujeme v to, co přijímáme. A v něm spolu s ním umíráme, s ním jsme pohřbeni a vzkříšeni. Nosme ho po celý život ve své duši a ve svém těle."

sv. Lev Veliký, Sermo 12, De Passione 3,6-7

"On je láska, ta nekonečná Láska, která nás objímá a chce nás od nynějška připojit ke všem svým blahoslavenstvím. Je to celá Trojice, kdo v nás přebývá, a celé toto tajemství se stane naším životem v nebi..."

bl. Alžběta od Trojice, List 172

"Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha..."

Bible, 1. Korintským 2,10-12

Další stránky: předchozí | 1 ... | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | další