Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské osobnosti > Nicolaus von Strassburg (Mikuláš ze Štrasburku)

Nicolaus von Strassburg (Mikuláš ze Štrasburku)

1280/1290-1331 / řeholník - dominikán, kněz, teolog, kazatel, mystik

- německy Nikolaus von Straßburg, česky Mikuláš ze Štrasburku; další varianty jména: Nicolaus von Strassbury, Nicolas de Strasbourg

 

Nicolaus von Strassburg byl německý dominikánský teolog a kazatel, mystik a inkvizitor, současník Jana Taulera a Johanna von Sterngasse. Nejznámějším je pravděpodobně díky jeho účasti v procesu vedenému proti jeho řádovému spolubratru, dominikánskému mystikovi Mistru Eckhartovi (+1327).

 

Život

Nicolaus von Strassburg se narodil někdy mezi léty 1280-1290.

Od roku 1315 do roku 1320 byl učitelem filosofie v konventu dominikánského řádu, roku 1322 studoval v Paříži a od léta roku 1323 až do roku 1325 byl učitelem teologie na dominikánském generálním studiu v Kolíně nad Rýnem. Od 1. srpna 1325 byl generálním vikářem a papežským vizitátorem pro německou řádovou provincii („Teutonia"), kdy bylo jeho úkolem řešit velké nesváry a zlořády v německé dominikánské provincii. Roku 1326 byl papežem Janem XXII. (+1334) jmenován nunciem, za což papežovi věnoval svůj traktát De adventu Christi et Antichristi et fine mundi („O příchodu Krista a Antikrista a konci světa"). Nicolaus přijal rovněž úřad inkvizitora a v letech 1325-1326 se ujal řádového procesu proti Mistru Eckhartovi obviněnému z hereze, který na základě žaloby započal kolínský arcibiskup Heinrich von Virneburg (+1332). Nicolaus však zprostil Eckharta všech proti němu vznesených obvinění a potvrdil Eckhartovu pravověrnost. V lednu 1327 však arcibiskup případ obnovil a dokonce obžaloval Nicolaa jako podporovatele omylů jeho dominikánského spolubratra a z maření procesu s Eckhartem a Nicolaus byl dokonce kvůli tomu i exkomunikován. Tohoto odsouzení však byl brzy zproštěn papežem Janem. Naposledy je o Nicolaovi slyšet v roce 1329 po urovnání procesu proti Eckhartovi jako o vikáři německých dominikánů.

Zemřel roku 1331.

 

Dílo

Z jeho díla se zachovalo 13 kratších kázání[1], Summae philosophiae („Suma filosofie"), což je kompilace výňatků tvořících příručku filosofie, která syntetizuje dílo sv. Alberta Velikého a sv. Tomáše Akvinského, a několik traktátů: De adventu Christi et Antichristi et fine mundi („O příchodu Krista a Antikrista a konci světa")[2], Flores de gestis beate Mariae Virginis („Květy skutků blahoslavené Marie Panny"), De beato evangelista Johanne („O blahoslaveném evangelistu Janovi") ad.

 

Použité prameny:

  

Tištěná média:

 

Internet:

 

Z díla:

K čemu je užitečné pokušení  

 

Související články:

Reginald Dacík: Německá mystika 14. století  
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše 
Mistr Eckhart: Boží přítomnost v člověku 
Mistr Eckhart: Prýští z Boží milosti...
Giselher ze Slatheimu: O lásce 
Gerlach Peters: Jen Boha chci!
Mistr Eckhart: Marie a Marta 
Mistr Eckhart - životopis
Johannes Franke: Synovství Boží
Johannes Franke: O blahoslavené Panně

Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha
Johannes Franke: Nad čím se můžeme rmoutit
 

 

Poznámky:


[1] Některé prameny mu připisují pouze 10 kázání.

[2] Některé prameny však uvádí, že tento traktát pochází původně od Jana Pařížského (Reilly, Thomas: „Nicholas of Strasburg", in The Catholic Encyclopedia, vol. 11, Robert Appleton Company, New York 1911, on-line: http://www.newadvent.org/cathen/11064b.htm), nebo že se v případě Nicolaa von Strassburg jedná o plagiát (Hillenbrand, Eugen: Nikolaus von Strassburg: Religiöse Bewegung und Dominikanische Theologie im 4. Jahrhundert. /Forschungen zur Oberrheinischen Landesgeschichte, XXI/, Eberhard Albert, Freiburg im Breisgau 1968, s. 178, in Speculum, vol. 45, issue 04, říjen 1970, s. 672-674, Cambridge University Press, on-line: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7552840).

 

Lukáš Drexler, 4.2. 2013

Přečteno 1515x

další křesťanské osobnosti