Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Boží Tělo

Boží Tělo

věrouka, liturgie

Boží Tělo

  

Boží Tělo je obzvlášť slavnostní uctění svátosti eucharistie a památky jejího ustanovení.

Poprvé byl tento svátek zaveden na podnět sv. Juliány z Luttichu roku 1246 a od r. 1317 je slaven v celé Církvi. Je to sice zasvěcený svátek, ale v některých zemích bývá překládán ze čtvrtka po Nejsvětější Trojici na následující neděli. Vizuálně nejkrásnější částí svátku je průvod (procesí) s Nejsvětější svátostí ke čtyřem oltářům.

Po II. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá Slavnost Těla a Krve Páně.

 

bozi-telo-procesi-vyrez-vz-upr.jpg

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.)  

 

Související články: 

Bonaventura: Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 2 - Sv. Justin
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 6 - Svatostánek prvních křesťanů
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování 
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina 
John Henry Newman: Před rozjímáním
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
Eucharistie - dar ukřižované Lásky
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně
Justin: To čiňte na mou památku 
Ambrož Milánský: O Tajemstvích 
Sv. Augustin o eucharistii 

 

Jaroslav Kouřil, 27.5. 2010

Přečteno 1416x

další křesťanské pojmy