Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Benedictus

Benedictus

Bible, liturgie, duchovní život

Benedictus

 

- Zachariášův chvalozpěv při narození sv. Jana Křtitele (Lk 1,68-79); součást kněžských hodinek (laudy) - kantikum.

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963.]

 

Benedictus - Zachariášovo kantikum

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil odpradávna ústy svých svatých proroků,
zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.

Slitoval se nad našimi otci,
rozpomenul se na svou svatou smlouvu a na přísahu,
kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi,
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu
a vysvobozeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího,
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha,
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti,
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků.
Amen. 

 

Jan Merell, 4.12. 2009

Přečteno 1212x

další křesťanské pojmy