Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Boží ekonomie (oikonomia)

Boží ekonomie (oikonomia)

věrouka, biblistika

Boží ekonomie (oikonomia) 

(z řec. οικονομια [oikonomia] - "správcovství", "správa", "péče"; "uspořádání", "plán", "záměr", "řízení")

  

- Boží plán spásy pro lidské pokolení zjevený skrze stvoření a především skrze vykoupení, uskutečněné v Ježíši Kristu (Ef 1,10; 3,9).

Ve východní teologii výraz ekonomie rovněž označuje úlevy s ohledem na lidské slabosti, jimiž církev ve zvláštních případech osvobozuje od jejích vlastních kanonických předpisů.

[Z knihy O'Collins, G. - Farrugia, E. G.: A Concise Dictionary of Theology, New York - Mahwah 2000, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Pravoslavný pohled:

Od prvních veršů listu Efezským hovoří apoštol Pavel o tajemství „Boží vůle", kterou v  dalších slovech nazývá „ikonomií milosti", „ikonomií tajemství", což znamená, že se tu ztotožňuje milost a tajemství. Dále apoštol Pavel hovoří o „Božím tajemství", i když má na mysli právě Boží milost, o „tajemství Boží vůle" (Ef 1,3- 9; 3,3- 10), a v neposlední řadě i o „tajemství Krista". Bylo by možné hovořit i o „tajemství zaslíbení", které je součástí spasitelského Božího díla, které bylo skryté v Bohu od věčnosti. V dalším textu se toto tajemství nazývá „Božím tajemstvím, kterým je Kristus" (Kol 2,2), neboť „v něm přebývá všechna plnost Božství tělesně a v něm jsme spaseni i my" (Kol 2,9). Z uvedených, ale i z mnoha jiných textů je jasné, že Boží tajemství, skryté od věčnosti, je ve skutečnosti tajemstvím Boží vůle, která je realizována právě v Kristově ikonomii vtělení pro naši spásu.

[Michal Dvořáček.]

 

Související články:

Jean Daniélou: Mystické poznání Boha   
Matthias Joseph Scheeben: O Nanebevzetí Panny Marie  
Pius IX.: Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu  

 

Gerald O'Collins, Edward G. Farrugia; Michal Dvořáček, 6.2. 2010

Přečteno 1474x

další křesťanské pojmy