Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Boží ekonomie (ikonomie)

Boží ekonomie (ikonomie)

věrouka, biblistika

Boží ekonomie (ikonomie) 

(z řec. οικονομια [oikonomia] - "správcovství", "správa", "péče"; "uspořádání", "plán", "záměr")

  

Od prvních veršů listu Efezským hovoří apoštol Pavel o tajemství „Boží vůle", kterou v  dalších slovech nazývá „ikonomií milosti", „ikonomií tajemství", což znamená, že se tu ztotožňuje milost a tajemství. Dále apoštol Pavel hovoří o „Božím tajemství", i když má na mysli právě Boží milost, o „tajemství Boží vůle" (Ef 1,3- 9; 3,3- 10), a v neposlední řadě i o „tajemství Krista". Bylo by možné hovořit i o „tajemství zaslíbení", které je součástí spasitelského Božího díla, které bylo skryté v Bohu od věčnosti. V dalším textu se toto tajemství nazývá „Božím tajemstvím, kterým je Kristus" (Kol 2,2), neboť „v něm přebývá všechna plnost Božství tělesně a v něm jsme spaseni i my" (Kol 2,9). Z uvedených, ale i z mnoha jiných textů je jasné, že Boží tajemství, skryté od věčnosti, je ve skutečnosti tajemstvím Boží vůle, která je realizována právě v Kristově ikonomii vtělení pro naši spásu.

 

Michal Dvořáček, 6.2. 2010

Přečteno 752x

další křesťanské pojmy