Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Zbožštění

Zbožštění

pravoslaví, duchovní život, teologická antropologie, spása, eschatologie

Zbožštění

(řec. θεωσις [theósis], lat. divinisatio nebo deificatio)

  

Zbožštění je účastí na nestvořené zbožšťující Boží milosti. Jde o dokonalou formu „naplnění" nitra člověka duchovními dary, samotným Duchem svatým, Božími energiemi.

Michal Dvořáček

 

- více k tématu viz v článku Wacław Hryniewicz: Pravoslavná teologie o zbožštění člověka

 

Citáty k zamyšlení:

„Zbožštění je postupné pronikání lásky Boží v Duchu svatém až po úplnou Kristovu zralost v nás. Zbožštění je totiž cílem stvoření, které díky vtělení Boží lásky v Kristu, jeho smrti a vzkříšení, naplňuje příběh smyslu života v lidské osobě. Člověk je stvořen, aby byl zbožštěn v Boží lásce dokonale a přitom zůstal člověkem. Člověk je zbožštěn tím, že se stává člověkem v míře Kristově. Boholidství Kristovo je prostředím zrání lidské lásky vůči lásce božské." 

(Marko Ivan Rupnik, Dire l'uomo, Roma 1996, s. 75; český překlad P. Ambros in Tenace, M.: Vybrané kapitoly z antropologie, Olomouc - Velehrad 2001, s. 11)

 

Související články:

Wacław Hryniewicz: Pravoslavná teologie o zbožštění člověka
Mysteriologický a eklesiologický charakter zbožštění jako předpoklad spásy v Církvi 1/2
Mysteriologický a eklesiologický charakter zbožštění jako předpoklad spásy v Církvi 2/2
Archimandrita Georgios: Theosis (zbožštění) jako smysl života člověka 1/2
Archimandrita Georgios: Theosis (zbožštění) jako smysl života člověka 2/2 
Michal Dvořáček: Biblická interpretace učení o theosi (zbožštění)  
Lukáš Drexler: Mění se přirozenost člověka?

 

Michal Dvořáček, 6.2. 2010

Přečteno 790x

další křesťanské pojmy