Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Zbožštění

Zbožštění

pravoslaví, duchovní život, teologická antropologie, spása, eschatologie

Zbožštění

(řec. θεωσις [theósis], lat. divinisatio nebo deificatio)

  

Zbožštění podle sv. Ireneje z Lyonu (cca 130-200), sv. Atanáše Alexandrijského (cca 296-373) a dalších otců Církve je účelem vtělení. Lidé stvořeni k obrazu a podobě Boha (Gen 1,26-27) díky milosti mohou mít účast na životě Boha (2Pt 1,3-4).

[Gerald OʼCollins, Edward G. Farrugia. Z knihy: OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: Leksykon teologiczny (orig. A Concise Dictionary of Theology), Kraków 2002, přeložil Lukáš Drexler.]

  

Pravoslavný pohled:

- pravoslavná teologická koncepce, hlásající proměnění člověka a veškeré empirické skutečnosti sjednocením lidské a Božské přirozenosti v důsledku konání Ducha Svatého.

[Henryk Paprocki: „Przebóstwienie“ (úryvek), in: Encyklopedia katolicka, Tom XVI, Lublin 2012; do češtiny přeložil Lukáš Drexler.]

 

Zbožštění je účastí na nestvořené zbožšťující Boží milosti. Jde o dokonalou formu „naplnění" nitra člověka duchovními dary, samotným Duchem Svatým, Božími energiemi.

[Michal Dvořáček]

 

Více k tématu viz v článku: Wacław Hryniewicz: Pravoslavná teologie o zbožštění člověka

 

Citáty k zamyšlení:

„Zbožštění je postupné pronikání lásky Boží v Duchu Svatém až po úplnou Kristovu zralost v nás. Zbožštění je totiž cílem stvoření, které díky vtělení Boží lásky v Kristu, jeho smrti a vzkříšení, naplňuje příběh smyslu života v lidské osobě. Člověk je stvořen, aby byl zbožštěn v Boží lásce dokonale a přitom zůstal člověkem. Člověk je zbožštěn tím, že se stává člověkem v míře Kristově. Boholidství Kristovo je prostředím zrání lidské lásky vůči lásce božské." 

[Marko Ivan Rupnik: Dire l'uomo, Roma 1996, s. 75; český překlad Pavel Ambros in: Tenace, M.: Vybrané kapitoly z antropologie, Olomouc - Velehrad 2001, s. 11]

  

Církev hlásá Ježíše z Nazareta, pravého Boha a dokonalého člověka, otevírá před každým možnost být ‚zbožštěn‘, a tak se stát více člověkem. Toto je jediná cesta, jejímž prostřednictvím může svět odhalit vznešené povolání, k němuž je vyzván, a naplnit je ve spáse uskutečněné Bohem.“

[Jan Pavel II.: Incarnationis mysterium. Bula k vyhlášení Velkého jubilea roku 2000, odst. 2, 1999.]

 

 

Související články:

Wacław Hryniewicz: Pravoslavná teologie o zbožštění člověka   
Hippolyt Římský: Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě  
Atanáš Alexandrijský: Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem  
Mysteriologický a eklesiologický charakter zbožštění jako předpoklad spásy v Církvi 1/2
Mysteriologický a eklesiologický charakter zbožštění jako předpoklad spásy v Církvi 2/2
Archimandrita Georgios: Theosis (zbožštění) jako smysl života člověka 1/2
Archimandrita Georgios: Theosis (zbožštění) jako smysl života člověka 2/2 
Michal Dvořáček: Biblická interpretace učení o theosi (zbožštění)  
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Lukáš Drexler: Mění se přirozenost člověka?

 

Gerald O'Collins, Edward G. Farrugia; Michal Dvořáček, 6.2. 2010

Přečteno 1754x

další křesťanské pojmy