Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Odpustky

Odpustky

věrouka, duchovní život

Odpustky

(lat. indulgentiae)

 

Odpustky jsou odpuštění časných trestů za hříchy již odpuštěné co do viny. Může se tak stát na zemi nebo v očistci. Odpuštění časných trestů uděluje Církev z tzv. pokladu Církve (zadostiučinění a zásluh Kristových, Panny Marie a svatých). Podle toho, odpouštějí-li se všechny časné tresty nebo jen část, se rozlišují odpustky plnomocné (úplné) a neplnomocné (částečné). Jako podmínky k získání odpustků, které je nutné dodržet, jsou předepsány určité modlitby nebo dobré skutky; jde-li o plnomocné odpustky, pak obyčejně přijetí svátosti pokání a Nejsvětější svátosti oltářní s modlitbou na úmysl papeže (není-li jinak určeno, stačí Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci). Některé odpustky mohou být získány pouze jednou za den, jiné „tolikrát, kolikrát" (lat. toties quoties) se za den splní příslušné podmínky (po přijetí svátostí, návštěva kostela nebo kaple, modlitba Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci). Posledně uvedené odpustky mohou být získány např. o slavnosti porciunkule (v kostele nebo kapli františkánského řádu) nebo od poledne svátku Všech svatých do půlnoci Dušiček, přivlastnitelné duším v očistci. Kdo na Dušičky nebo v následujících sedmi dnech navštíví hřbitov a tam se pomodlí za duše v očistci, může jednou za den za obvyklých podmínek (přijetí svátostí, modlitba na úmysl papeže) získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci. Kdo jiný den v roce navštíví hřbitov a tam se pomodlí za duše v očistci, může pokaždé získat neplnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci (reskript Posvátné Poenitentiarie z 31. října. 1936).

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.)  

 

Související články:

L. Drexler: Očistec - katolický konstrukt nebo pravověrná součást křesťanské tradice?  
L. Drexler: Peklo, očistec a nebe v Eschatologii Josepha Ratzingera 

 

Antonín Salajka, 29.3. 2010

Přečteno 1135x

další křesťanské pojmy