Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Karmelitáni

Karmelitáni

duchovní život, zasvěcený život, řehole, řády

Karmelitáni

  

znak-karmelitanu.jpg- původně poustevnický, nyní žebravý řád vzniklý již v nejstarších křesťanských dobách na palestinské hoře Karmel, kde se původně po vzoru proroka Eliáše a jeho učedníků usazovali poustevníci. V itineráři Poutníka z Piacenzy kolem r. 570 se však již mluví o klášteru. R. 1155 tam na ruinách této stavby budoval sv. Bertold z Kalabrie nový řeholní dům. Počátkem 13. století karmelitáni přišli do Evropy, kde šířili mariánskou úctu a používání tzv. škapulíře. V 16. století vlivem sv. Terezie z Avily a sv. Jana z Kříže se řád v obojí větvi mužské i ženské současně s reformou rozdělil na přísnější „bosé" (zkratka OCD) a volnější „obuté" (zkratka OCarm). Jde o řád kontemplativní, i když zejména „obutí" se věnují také duchovní správě.

Heslem karmelitánů je Eliášův výrok: Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum" - „Horlím horlivostí pro Hospodina, Boha zástupů".

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.)    

 

karmelitani.jpg

 

  

Čeští karmelitáni na internetu:

 

Karmelitánské osobnosti:

 

Související články:

Terezie od Ježíše: Ty jsi Král!  
Jan od Kříže: Duchovní píseň
Lukáš Drexler: Svatí Karmelu   
Paweł Hańczak: Mentální modlitba 
Terezie z Avily - učitelka modlitby 1
Terezie od Ježíše: Výkřiky za bloudící 
Jan od Kříže: Jak dobře znám já zdroj 
Lukáš Drexler: 365 dní s mystiky Karmelu  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)
Terezie od Ježíše: Před Boží Velebností není nic skryto
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Marie Magdaleny de‘Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás 
Antonio Maria Sicari: Mariánský rozměr tereziánského Karmelu
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3)  
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu   
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Jan od Kříže: Poučení, která uchovala M. Magdaléna od Ducha Svatého 
Terezie z Lisieux: Sebeodevzdání v zápalnou oběť milosrdné Lásce Boží
Marie od Ukřižovaného Ježíše: U nohou Mariiných jsem nalezla život!
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu svatému 
Marie Magdaléna de'Pazzi: Jak Ježíš odpočívá v čistých duších
Alžběta Dřímalová, Lukáš Drexler: Dopisy Markétě - Úvod
Terezie od Ježíše: Pokora znamená chodit v pravdě
Henry Hane: O stvořeném a nestvořeném duchu
Terezie z Lisieux: Sestřence Marii Guérinové
Alžběta od Trojice: Dopisy Markétě 1
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice
Henry Hane: Jak přicházíme k Bohu
Jan od Kříže: Ó plameni lásky živé
Lukáš Drexler: Oheň Eliášův 

 

Václav Bartůněk, 11.3. 2010

Přečteno 3210x

další křesťanské pojmy