Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Vulgata

Vulgata

Bible

Vulgata

(z lat. vulgatus - „obecný", „obecně rozšířený", „obecně známý")

 

- latinský překlad celého Písma svatého, který z příkazu papeže Damase (cca 604-384) pořídil sv. Jeroným (+420). Vulgata je oficiálním církevním latinským překladem. Tridentský koncil (1546) prohlásil pro latinskou církev Vulgatu za text autentický. Nejde však o autenticitu kritickou, jako kdyby se Vulgata doslova shodovala s původními biblickými texty (hebrejský, aramejský, řecký), nýbrž o autenticitu právní, tj. pro úřední používání jako latinského textu, který vyniká správností ve všech podstatných věcech, které se vztahují k víře a mravům. Pojem autenticity Vulgaty jasně vyjádřila encyklika Pia XII. O časovém podporování biblických studií (lat. Divino afflante spiritu) z r. 1943.

Roku 1979 byla dokončena revize celého překladu, který se v současné době používá v katolické církvi, tzv. Neovulgata (Nova Vulgata), jež zohledňuje aktuální poznatky biblických věd.

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.]

 

Jan Merell, 22.12. 2017

Přečteno 2171x

další křesťanské pojmy