Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Nejsvětější Srdce Ježíšovo

Nejsvětější Srdce Ježíšovo

duchovní život, Ježíš Kristus, Bohočlověk, christologie, zbožnost

Nejsvětější Srdce Ježíšovo 

   

nsj-001-upr-men.jpg

Nejsvětější Srdce Ježíšovo je v katolické Církvi předmětem zvláštní úcty. Celkovým předmětem této úcty je Bohočlověk Ježíš Kristus a jeho vnitřní boholidský život, bližším předmětem pak jeho srdce jako významná část jeho svatého lidství a jako obraz (symbol) jeho nekonečné lásky k lidem. Tato úcta je co do podstaty tak stará jako křesťanství, zvláště se vyskytovala u středověkých mystiků.

V dnešní formě se tato úcta projevuje jako usmiřování za chlad a nevděk, kterým lidé odplácejí Ježíšově boholidské lásce, zvláště v Nejsvětější svátosti oltářní, a vychází ze soukromých zjevení, kterých se dostalo francouzské řeholnici sv. Markétě Marii Alacoque v Paray‑le‑Monial (od r. 1673-75). Ke cti Božského Srdce Páně byla následně ustanovena slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (dříve pod názvem Božského Srdce Páně).

Smírné svaté přijímání a pobožnosti se konají na 1. pátek v měsíci, na svátek Krista Krále se koná zasvěcení Srdci Ježíšovu; úctu k Božskému Srdci Páně šíří různá bratrstva, řeholní společnosti a misijní kongregace. Na obrazech má být znázorněna celá postava Ježíšova s viditelným srdcem, obklopeným svatozáří nebo plameny. Také celé rodiny se zasvěcují Božskému Srdci Páně. Jedním z charakteristických prvků této zbožnosti jsou Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

[Antonín Salajka; převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.] 

 

Dějinny úcty Srdce Ježíšova:

Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Lukáš Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici

 

Teologické základy úcty Srdce Ježíšova:

Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 

 

nsj-symbol-001-men.jpg

 

  

Související články:

Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista  
Lukáš Drexler: Ježíšovy rány zjevují jeho osobu  
Tlučte, dokud vám nebude otevřeno, tlučením kajícím  
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici  
Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce  
David z Augsburgu: Srdce Kristovo pramenem živoucí krve  
Marie Celesta Crostarosa: Hledej potěšení v Kristových ranách  
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
R. Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
Antonio Pagani: Nejsvětější Svátost a Božské Srdce Páně v životě bl. Alžběty Canori Mora  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce   
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené?  
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky 
Markéta Marie Alacoque: Z dopisů sv. Markéty M. Alacoque 
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Silvano Fausti: ...ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž
Marie Celesta Crostarosa: Slovo je Srdcem Otce 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Michal Altrichter: Hlas ticha Volajícího na poušti 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Jan Eudes: Pramen spásy a pravého života 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce 
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše 
Lukáš Drexler: Našel jsem svůj domov
Bonaventura: O Božském Srdci Páně 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Lukáš Drexler: Rány Kristovy
Dobrotivý Pelikáne
Kdo jsi, Bože? 
Litanie

 

Antonín Salajka, 30.6. 2011

Přečteno 3622x

další křesťanské pojmy