Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Patripasianismus, patripassianismus, patripasiáni

Patripasianismus, patripassianismus, patripasiáni

věrouka, christologie, trinitologie

Patripasianismus, patripassianismus, patripasiáni

(z řec. Πατηρ [patér] - "Otec" a πασχειν [paschein] "trpět")

 

- bludné učení, vyplývající z hereze modalismu, které učí, že na kříži trpěl a následně byl vzkříšen Bůh Otec a nikoliv od Něj odlišná Boží osoba Syna. Modalismus je bludné učení, které popírá různost či odlišenost tří Božských osob v jediném Bohu, sdílejících jednu Božskou přirozenost, jak tomu naopak učí křesťanské pravověří, které věří ve tři odlišné osoby jednoho jediného Boha, z nichž jedině druhá osoba, tj. osoba Syna, se pro spásu stvořeného světa stala člověkem, zemřela v oběti za hřích na kříži a vstala z mrtvých.

 

Lukáš Drexler, 12.9. 2019

Přečteno 895x

další křesťanské pojmy