Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně

christologie, eschatologie

Nanebevstoupení Páně

 

nanebevstoupeni-017-upr-2-men.jpg- událost, kdy Ježíš Kristus 40 dní po svém zmrtvýchvstání vystoupil zpět do nebeské slávy a usadil se po pravici Boha Otce (srov. např. Ef 1,20-21; Řím 8,34), odkud „přijde soudit živé i mrtvé" (Apoštolské vyznání víry) o Posledním soudu. K nanebevstoupení Krista došlo na Olivové hoře v Jeruzalémě. Kristus se svým nanebevstoupením vrátil zpět do své slávy (Lk 24,26; 1Tim 3,16), kterou měl od Otce, „dříve než byl svět" (J 17,5; srov. též J 17,22.24), ale které se „zřekl" kvůli svému vtělení a dílu naší spásy (srov. Flp 2,6-9; srov. též pojem kenoze). Tuto svoji slávu zjeví v plnosti v den svého Druhého příchodu a Posledního soudu.

Tato událost je zaznamenaná v evangeliích Markovu (16,19) a Lukášovu (24,50-52) a ve Skutcích apoštolů (1,9-11) a odkazuje na ni Kristus v evangeliu Janově (20,17) a apoštolové Pavel a Petr ji zmiňují ve svých listech (Ef 3,8-10; Žid 4,14; 6,19-20; 1Pt 3,22).

Kristus ve svém vzkříšení a nanebevstoupení předešel a ukázal budoucí úděl svých věrných, kteří na konci času budou rovněž vzkříšeni a vstoupí do jeho nebeské slávy.

Více o této pravdě víry viz v článku: Richard Špaček: O nanebevstoupení Krista a o jeho moci a slávě v nebi nebo v textech odkazovaných níže.

 

Související články:

Richard Špaček: O nanebevstoupení Krista a o jeho moci a slávě v nebi  
Augustin: Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe 
Augustin: Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana
Cyril Alexandrijský: "Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Řehoř Veliký: Jaký užitek máme z nanebevstoupení Kristova 
Alžběta ze Schönau: Vidění 4/5 - Nanebevstoupení  
Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání  
Nerses Šnorhali: Nanebevstoupení  
Augustin: Nanebevstoupení Páně 

 

Lukáš Drexler, 4.7. 2019

Přečteno 1302x

další křesťanské pojmy