Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Zmrtvýchvstání Páně

Zmrtvýchvstání Páně

christologie, eschatologie, antropologie, Velikonoce

Zmrtvýchvstání Páně

 

vzkriseni-krista-257-upr-men.jpgZmrtvýchvstání Páně znamená, že Ježíš Kristus třetího dne s týmž tělem, které bylo ukřižované na Kalvárii, vyšel oslavený z hrobu. Sám se dovolával svého příštího zmrtvýchvstání jakožto důkazu svého božského poslání. Proto zmrtvýchvstání Páně je podle učení sv. Pavla základem naší víry. Že Kristus skutečně vstal z mrtvých, vyplývá ze skutečnosti, že skutečně zemřel a byl pohřben, ale že jeho hrob třetího dne, ač byl zapečetěn a hlídán, byl prázdný, aniž mrtvé tělo Ježíšovo mohlo být nějakým způsobem přeneseno jinam. A hlavně zmrtvýchvstalý Pán se následně po 40 dnů zjevoval různým lidem. Mluvíme o velikonočních událostech neboli o faktech paschálních, tj. smrti, pohřbu, vzkříšení a zjevování se Páně neboli christofaniích.

Více o této pravdě víry viz v článku: Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista.

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista 
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc
Tomáš Akvinský: Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Brigita Švédská: Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista  
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Augustin: Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana 
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu 
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené?  
Alžběta ze Schönau: Vidění 3/5 - Neděle Zmrtvýchvstání 
Atanáš Alexandrijský: Obnov naše dny jako na počátku
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha)  
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání  
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření  
Augustin: Jedině od Boha je naše spása  
Antonín Paduánský: Pán můj a Bůh můj  
Kristus, původce vzkříšení a života 
Kateřina Sienská: Naše Vzkříšení! 
Antonín Paduánský: "Pokoj vám!" 
Augustin: Totožnost Kristova těla 
Charles de Foucauld: Velikonoce 
Maxim Turínský: Kristus je den  
Lukáš Drexler: Rány Kristovy 

 

velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

Josef Kubalík, 4.7. 2019

Přečteno 1319x

další křesťanské pojmy