Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Ateismus, atheismus

Ateismus, atheismus

věrouka, religionistika, náboženství

Ateismus, atheismus

(z řec. α [a] - záporná předpona a Θεος [theos] - „Bůh")

 

- „bezbožectví", „bezboženství"

- druh světového názoru, popírající Boží jsoucnost a vykládající svět činiteli čistě přirozenými bez zásahu První příčiny.

Rozlišují se různé stupně atheismu:

a) pozitivní, kdy se z přesvědčení tvrdí, že Bůh není a že všechno je možné vysvětlit na základě pouhé hmoty a jejích sil,

b) negativní, že někdo nemá žádné povědomí o jsoucnosti vyšší bytosti, Boha; takový druh atheismu, plynoucí z naprosté nevědomosti, je v zásadě nemožný,

c) skeptický, kterému je lhostejné, zdali Bůh je nebo nikoliv,

d) praktický, jenž se vyskytuje často u lidí, kteří teoreticky v Boha věří, ale žijí tak, jako by Bůh nebyl.

Opakem atheismu je theismus

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno redakcí Revue Theofil.)

Antonín Salajka, 25.4. 2011

Přečteno 1167x

další křesťanské pojmy