Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Bible

Bible

biblistika, kánon

Bible

(z řec. τα βιβλια [ta biblia] - „ty knihy")

 

Bible neboli Písmo svaté je sbírka knih, které byly sepsány z vnuknutí Ducha Svatého (inspirace) a uznány Církví za slovo Boží. Spolu s ústním podáním (Tradice) je Bible pramenem Božího zjevení.

Bible je rozdělena na dvě hlavní části: Starý zákon a Nový zákon. Starý zákon má celkem 45 knih a Nový zákon 27 knih.

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963; upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Ludvík Granadský: Slovo Boží  
Matta el-Meskin: Více Slova, více světla 
Jeroným: Neznalost Písma je neznalostí Krista   
Origenes: Především se oddej četbě Božích Písem!  
Balduin z Canterbury: Slovo Boží je plné života a síly  
Pseudo-Makarius: K čemu nám jsou dána Božská Písma?   
Hilarius z Poitiers: Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit  
Origenes - Jeroným: Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Cyril Alexandrijský: Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem  
Caesarius z Arles: Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím 
Prokop Švach: Svědectví starokřesťanských autorů o inspirovanosti Písma  
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)  
Efrém Syrský: Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy  
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini  
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě  

 

Jan Merell, 29.1. 2017

Přečteno 1259x

další křesťanské pojmy