Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Baptisterium

Baptisterium

liturgie, architektura, svátosti

Baptisterium

(řecky βαπτιστηριον [baptistérion], z řec. βαπτιζειν [baptizein] - „nořit", „ponořovat", „křtít")

 

- církevní budova, v níž byl udílen křest.

Nejdříve se křtilo v řekách a teprve po ustání pronásledování, to znamená od doby císaře Konstantina Velkého, se v blízkosti kostelů začaly stavět samostatné budovy určené pro udílení svátosti křtu. Budovy tohoto druhu byly nazývány ecclesia baptismalis (lat. „křestní kostel") nebo baptisterium. V těchto stavbách se křtilo třikrát ročně: o svátku Tří králů, na Bílou sobotu a během vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého. Od 8. stol. byly křtitelnice přemístěny do samotného kostela, a to nejprve do předsíně a později dovnitř kostela.

baptisterium-pisa-men.jpg  baptisterium-ravenna-men.jpg

 

Poněvadž ve starověkých baptisteriích se udílel křest ponořením, ta byla zbudována tak, že uprostřed velké, převážně kruhové síně se nacházela nádrž, do které se sestupovalo po schůdcích. Téměř všechna baptisteria byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli a ve všech se také nacházel obraz, socha nebo mozaika představující křest Krista Pána v řece Jordán.

 

[Heslo „Baptysterium" převzato z knihy: Kowalewski, M.: Mały słownik teologiczny, Poznań - Warszawa - Lublin 1960, s. 45. Do češtiny přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3  
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým 
Brigita Švédská: O Kristově křtu v Jordánu

 

Marian Kowalewski, 25.12. 2022

Přečteno 510x

další křesťanské pojmy