Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Synedrium

Synedrium

židovství

Synedrium

(z řec. συνεδριον [synedrion] - „sezení pohromadě")

 

Synedrium (aramejsky Sanhedrim, pocházející od řeckého slova Synedrion) - velerada, židovský nejvyšší soudní dvůr v době novozákonní a ji předcházející.

Synedrium tvořilo 71 mužů, předsedou býval velekněz. Ostatní členové se dělili na 3 skupiny:

a) knížata kněžská, totiž úřadující velekněz, jeho předchůdci a členové rodů, z nichž byli v době Kristově bráni velekněží,

b) zákoníci, laičtí učenci, kteří vykládali Písmo, jehož jádrem podle židovského pojetí byl Zákon Mojžíšův,

c) starší, vybíraní ze všech tříd národa.

Synedrium zaniklo po pádu Jeruzaléma v r. 70 po Kristu.

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963; upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Jan Merell, 29.1. 2017

Přečteno 1167x

další křesťanské pojmy