Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Modlitba Ježíšova

Modlitba Ježíšova

pravoslaví, duchovní život, modlitba, křesťanský Východ, hésychasmus

Modlitba Ježíšova

 

- modlitba obecně známá na křesťanském Východě, spočívající v opakování jménaJežíš" spojeného s krátkou formulací:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou"

Tato modlitba existuje v různých variantách, kdy některé z nich obsahují dodatek původem z Ruska:

„... nade mnou hříšníkem."

„Modlitba Ježíšova", která je ozvěnou zvolání (Mk 10,47-48; Lk 23,42) a provolání (1Kor 12,3) nacházejících se již v Novém zákoně, vychází z mnišské spirituality, konkrétně z touhy po ustavičné modlitbě (srov. Lk 18,1; Ef 6,18; 1Tes 5,17). Od 13. stol. byla často spojována s dechem, což může být nápomocné, ovšem má to druhořadý význam.

Viz též hesla: Hésychasmus, hesychasmus; Filokalie, Filokalia; Hésychie, hésychia; Apatie, apathie, apatheia; Čotky.

[Z knihy OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: Leksykon teologiczny (orig. A Concise Dictionary of Theology), Kraków 2002, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Doporučená literatura:

  • Čemus, R.: Modlitba Ježíšova - modlitba srdce, Velehrad 1996
  • Farrugia, E. G. (red.): Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc 2010
  • Köster, P.: Hledejte moji tvář, Kostelní Vydří 1993
  • Maloney G. A.: Modlitwa serca, Włocławek (bez vročení - 1992?; orig. Prayer of the Heart)
  • Mnich východní církve: Vzývání Ježíšova jména, Kostelní Vydří 2007
  • Stinissen, W.: Modlitba Ježíšova, Kostelní Vydří 1996
  • Szczerba, D.: Praktyczny leksykon modlitwy, Kraków 2008
  • Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci, Olomouc 2018
  • Ware, K.: Síla jména, Kostelní Vydří 2014

 

Související články:

Bernard Ugeux: Modlitba srdce
Lukáš Drexler: Filokalie a její působení  
Lukáš Drexler: Filokalie konečně mluví česky!
Ignatij Brjančaninov: Poučení o modlitebním pravidle
Jan Kassián: Rozmluvy o modlitbě - O povaze modlitby (IX, 2) 

 

Gerald O'Collins, Edward G. Farrugia, 25.2. 2021

Přečteno 1153x

další křesťanské pojmy