Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Sestoupení do pekel

Sestoupení do pekel

věrouka, eschatologie, Bílá sobota, Apoštolské vyznání víry, soteriologie

Sestoupení do pekel

 

sestoupeni-krista-do-podsveti-upr-men.jpg

- tímto souslovím, vyjádřeným např. v Apoštolském vyznání víry ("...sestoupil do pekel..."), se označuje událost, jež se časově udála v době spočívání Kristova těla v hrobě, tj. mezi Jeho smrtí na kříži a vzkříšením, kdy po své smrti se svou duší a božstvím sestoupil do podsvětí ("předpeklí", "pekla"), aby tam zvěstoval evangelium a přinesl vykoupení zesnulým spravedlivým, kteří zemřeli před Kristovým příchodem a čekali na své vykoupení.

Více k této skutečnosti viz v textu Richarda Špačka O sestoupení Krista do předpeklí, případně v dalších souvisejících článcích uvedených níže.

Církev si tuto událost připomíná na Bílou sobotu.

    

Související články:

Michal Dvořáček: Spasitelovo sestoupení do pekel (a naše spása)  
Cyril Jeruzalémský: Sestoupil do podsvětí, aby i odtud vysvobodil spravedlivé  
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu 
Richard Špaček: O sestoupení Krista do předpeklí
Epifanius ze Salaminy: Sestoupení Pána do pekel
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně
Ladislav Pokorný: Velikonoční třídení (triduum)
Egerie: Putování Egerie (Itinerarium Egeriae)
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc
Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista
Ladislav Pokorný: Postní doba

 

  

Lukáš Drexler, 7.4. 2012

Přečteno 2023x

další křesťanské pojmy