Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Tanach, Tanak, Tenach, Tenak (TNK)

Tanach, Tanak, Tenach, Tenak (TNK)

Bible, Starý zákon, židovství

Tanach, Tanak, Tenach, Tenak (TNK)

(hebr. תנ״ך‎‎)

 

- jedná se o akrostich (tj. složeninu z počátečních písmen daných výrazů), užívaný v židovském prostředí jako označení pro židovské, převážně hebrejsky psané Písmo:

            Tóra („Zákon", „Pentateuch"),

            Neviʹim („Proroci"),

            Ktuvim („Spisy"),

kdy Tóru neboli „Zákon" tvoří Pět knih Mojžíšových (tj. Berešit, Šemot, Va-jikra, Bemidbar, Dvarim), Neviʹim neboli „Proroky" tvoří tzv. Přední proroci (tj. historické spisy: Jozue, Soudců, Samuel, Královská) a Zadní proroci (tj. tzv. Velcí proroci a Malí proroci) a Ktuvim neboli „Spisy" tvoří ostatní knihy (Žalmy, Přísloví, Jób, Píseň písní, Rút, Kohelet, Pláč, Ester, Letopisy, Daniel, Ezdráš, Nehemjáš).

 

Lukáš Drexler, 9.2. 2021

Přečteno 1191x

další křesťanské pojmy