Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Archanděl

Archanděl

angelologie

Archanděl

(z řec. αρχη [arché] - "počátek", "princip", "vláda", "velení" a αγγελος [angelos] - "posel, "vyslanec", "anděl"; dohromady tedy: "vůdčí anděl")

 

- jedná se o označení "hlavního anděla", který má od Boha zvláštní úkol. V Bibli je takto označen archanděl Michael (Jud 9; Zj 12,7) a dále jsou za archanděly označování andělé Rafael (Tób, srov. zejména 12,15) a Gabriel (Lk 1).

 

Související články:

Ivan Bentchev: Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu  
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  
Řehoř Veliký: Výklad jmen hlavních andělů  

 

Lukáš Drexler, 16.3. 2019

Přečteno 1136x

další křesťanské pojmy