Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Ikonostas

Ikonostas

pravoslaví, posvátný prostor, výtvarné uměni, ikonografie, liturgie

Ikonostas

(z řec. εικων [eikón] - „obraz" a στασις [stasis] - „postavení")

 

- v pravoslavném chrámu a v jeho bohoslužebném prostoru přehrazení chrámu stěnou zdobenou ikonami, průchozí trojími dveřmi, kterými se vstupuje do prostoru přístupnému pouze duchovním neboli do presbytáře, v němž se odehrává příprava a konsekrace eucharistie. Toto přepažení tak odděluje prostor chrámu na prostor pro lid a na prostor pro posvěcené služebníky Církve: jáhny, kněží a biskupy.

Ikonostas v sobě nese hlubokou symboliku využívanou při pravoslavné liturgii. Mimo jiné je určitou obdobou chrámové opony v židovském chrámu, která oddělovala Nejsvětější svatyni, přístupnou jedině židovskému veleknězi, od dalších, přístupnějších částí židovského chrámu.

Více viz v článku Ikonostas.  

ikonostas-003-vyr-men.jpg
 

 

Související články:

Miroslav Iľko: Ikonostas  
Ikonostasy (fotogalerie)   

 

Lukáš Drexler, 15.5. 2022

Přečteno 647x

další křesťanské pojmy