Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Oltář

Oltář

liturgie, posvátný prostor

Oltář

(z lat. altaria - „obětiště", které pochází z lat. altus - „vysoký", tedy „vysoké místo")

 
- v křesťanství se jedná o kamenný stůl, na kterém se koná oběťmše svaté. V jeho desce jsou zapuštěny ostatky svatých. Musí být posvěcen od biskupa nebo jiného zplnomocněného preláta. To je tzv. pevný oltář. Přenosné oltáře mají desku dřevěnou, v níž je oltářní kámen, ve kterém jsou rovněž zapuštěny ostatky svatých a který také musí být posvěcen biskupem. Přenosný oltář může být postaven tak jako pevný oltář. Postranní a vedlejší oltáře bývají obyčejně takovéto přenosné oltáře pevně umístěné. Používání přenosného oltáře jako nepevného, tj. skutečně přenosného a přenášeného, si nikdo nemůže dovolit bez zvláštního privilegia.
 
oltar-002-men-2.jpg
 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Jaroslav Kouřil, 20.12. 2019

Přečteno 1211x

další křesťanské pojmy