Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Pneumatoforický

Pneumatoforický

duchovní život, Duch Svatý, svatost, boholidství

panna-maria-pneumatofora-001-men.jpgPneumatoforický

(z řeckého πνευμα [pneuma] - „duch" a φορειν [forein] - „nosit")


- „duchonosný", „nesoucí Ducha", resp. přinášející či zprostředkující Ducha nebo také plný Ducha. Takovým by měl být každý křesťan, který se narodil „z vody a Ducha" (J 3,5) a stal se tak „chrámem Ducha Svatého" (1Kor 3,16; 6,19; 2Kor 6,16). Krásným příkladem pneumatoforičnosti je Panna Maria, Matka Boží, která, naplněna Duchem Božím, „počala z Ducha Svatého" a „přinášela Ducha", kam přišla: „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem Svatým ..." (Lk 1,39-41).

 

Lukáš Drexler, 11.6. 2015

Přečteno 851x

další křesťanské pojmy