Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Pelagiáni, pelagiánství, pelagianismus

Pelagiáni, pelagiánství, pelagianismus

věrouka, Boží milost, spása, charitologie, antropologie, soterologie

Pelagiáni, pelagiánství, pelagianismus

 

- zejména charitologická hereze šířená mnichem Pelagiem (počátek 5. stol), jež popírá pravověrné učení o dědičném hříchu a jeho důsledku na lidskou přirozenost a o nezbytné úloze Boží milosti pro spásu člověka. Podle této hereze pád prvních lidí dal pouze "špatný příklad" dalším lidem a nikoli že by onticky narušil přirozenost každého dalšího člověka, potomka Adama a Evy. O Boží milosti pak tudíž praví, že není bezpodmínečně nutná ke spáse, ale podle Pelagia je pouze pomocnou silou k individuálnímu lidskému úsilí. Pelagius tak popíral mj. znovuzrozující účinnost křtu, který dle něj pouze odpouští dřívější osobní hříchy a nikoli že by smazával dědičný hřích a jeho důsledky, jak naopak tvrdí Církev. 

Proti tomuto učení razantně vystupoval sv. Augustin. Učení bylo také odsouzeno Církví již v 5. stol., později ho odsoudil i Tridentský koncil.

Viz též heslo Semipelagianismus.

 

Lukáš Drexler, 6.3. 2008

Přečteno 2726x

další křesťanské pojmy