Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Nový zákon

Nový zákon

Bible, biblistika

Nový zákon

 

1. Zjevení dané před Kristem připravovalo lidstvo na Vykupitele. Zjevením daným skrze Krista se dostalo lidstvu milosti vykoupení. Ježíš Kristus při Poslední večeři smlouvu, kterou učinil s lidstvem, nazval Smlouvou novou (Zákonem novým). Proto zjevení dané skrze Krista se nazývá Novou smlouvou nebo Novým zákonem a zjevení dané před Kristem se nazývá Starou smlouvou či Starým zákonem.

2. Podle toho se knihy, které toto zjevení obsahují, nazývají knihou Staré a Nové smlouvy nebo Starým a Novým zákonem. Knih Nového zákona je 27:

a) 5 knih dějepravných: 4 evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo) a Skutky apoštolů;

b) 21 knih poučných: 14 listů sv. apoštola Pavla (Římanům, 2 listy Korintským, Galatským, Efezským, Filipským, Koloským, 2 listy Tesalonickým, 2 listy Timoteovi, Titovi, Filemonovi a Židům) a 7 tzv. katolických listů (List Jakubův, 2 listy Petrovy, 3 listy Janovy a List Judův);

c) 1 kniha prorocká: Zjevení sv. Jana (Apokalypsa).

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963; upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu  

 

Jan Merell, 29.1. 2017

Přečteno 1459x

další křesťanské pojmy