Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Parusie, parúsie, paruzie

Parusie, parúsie, paruzie

christologie, eschatologie, Bible, Ježíš Kristus, vtělení

Parusie, parúsie, paruzie

(z řec. παρουσια [parúsia] - "příchod", "přítomnost")

 

- v řeckém překladu Starého zákona, v tzv. Septuagintě, se tímto výrazem vyjadřuje příchod osob na nějaké místo nebo něčí přítomnost na nějakém místě.

- v Novém zákoně se jím kromě výše zmíněného profánního významu označuje zejména Druhý příchod oslaveného Ježíše Krista, aby Posledním soudem soudil všechny lidi a následně uvedl spasené do své slávy v nebi, kdežto zatracené odsoudil k věčnému zatracení.

- v teologii církevních otců a starokřesťanských autorů je jako parúsie neboli příchod Krista chápán nejen jeho Druhý příchod, ale již i jeho příchod neboli vstup do tohoto světa při jeho vtělení (Ignác Antiochijský: List Filadelfským, 9,2; Klement Alexandrijský: Protreptikos, I, 10; Irenej z Lyonu: Adversus haereses, IV, 38, 1, ad.).

Viz též heslo Druhý příchod Krista.

 

Související články:

Richard Špaček: O druhém příchodu Krista a jeho znameních 
Jan van Ruysbroeck: Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc! 
Cyril Jeruzalémský: O dvojím příchodu Ježíše Krista
Bernard z Clairvaux: Přijde k nám Boží slovo
Efrém Syrský: Bděte: znovu přijde!
Karel Boromejský: O adventní době

 

Lukáš Drexler, 4.7. 2019

Přečteno 1181x

další křesťanské pojmy