Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Magnifikat, Magnificat

Magnifikat, Magnificat

Bible, liturgie, Panna Maria, modlitba

Magnifikat, Magnificat

(z lat. magnificio - "velebit", "chválit")

 

- chvalozpěv "Velebí duše má Hospodina" (lat. Magnificat anmima mea Dominum) je hymnus, který pronesla Panna Maria při své návštěvě u sv. Alžběty (Lk 1,46-55). Církev převzala tento chvalozpěv do liturgie (nešpory).

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, α upraveno redakcí Revue Theofil.]  

 

Magnificat - Kantikum Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

[Český katolický liturgický překlad z Liturgie hodin.]

 

Jan Merell, 20.11. 2017

Přečteno 1134x

další křesťanské pojmy