Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Makedoniáni, macedoniáni, makedonianismus

Makedoniáni, macedoniáni, makedonianismus

věrouka, hereze, Duch Svatý, pneumatologie

Makedoniáni, macedoniáni, makedonianismus

(podle cařihradského patriarchy Makedonia /Macedonia/; za biskupa byl zvolen r. 342, sesazen r. 360). 

 

- zastánci trinitárního bludu objevujícího se především ve 4. století, kteří popírali božství Ducha Svatého. Jedná se o obdobu arianismu, který popírá soupodstatnost Syna s Otcem, avšak v tomto případě v pneumatologii, neboť totéž co ariáni popírali u Syna, nyní makedoniáni popírají u Ducha Svatého. Tento blud se někdy nazývá také pneumatomachismus. Jedná se o jeden z druhů subordinacionismu. Blud byl odsouzen Církví roku 381 na cařihradském koncilu.

 

Související články:

Basil Veliký: O Duchu svatém (De Spiritu Sancto)  
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna 
Basil Veliký: Působení Ducha Svatého 
Tomáš Akvinský: Duch Svatý je Bůh 

 

 

Lukáš Drexler, 29.3. 2008

Přečteno 1238x

další křesťanské pojmy