Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Apoštolské vyznání víry

Apoštolské vyznání víry

vyznání víry, věrouka, modlitba

Apoštolské vyznání víry

(lat. Symbolum apostolicum

- neboli: Věřím v Boha  

 

- starověké křesťanské vyznání víry, jedno ze čtyř autoritativních v katolické církvi, které obsahuje základní pravdy křesťanské víry a často se používá při liturgii nebo jako modlitba. Apoštolským se nazývá proto, že jeho obsah sahá až do apoštolské doby, jakož i pro jeho dělení na dvanáct článků, což koresponduje s počtem apoštolů.

Více o Apoštolském vyznání víry, o jeho dějinách, významu a vlivu viz v článku: Apoštolské vyznání víry (Symbolum apostolicum)

 

Apoštolské vyznání víry

 

Věřím v Boha,

Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země.

 

I v Ježíše Krista,

Syna jeho jediného,

Pána našeho;

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel i pohřben jest;

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha,

Otce všemohoucího;

odtud přijde soudit

živé i mrtvé.

 

Věřím v Ducha svatého,

svatou církev obecnou,

společenství svatých,

odpuštění hříchů,

vzkříšení těla

a život věčný.

 

Amen.

 

(Český překlad převzat z Katechismu katolické církve, Zvon, Praha 1995, s. 61.)

 

Lukáš Drexler, 19.1. 2020

Přečteno 701x

další křesťanské pojmy