Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Communicatio idiomatum

Communicatio idiomatum

věrouka, christologie

Communicatio idiomatum

(lat. „sdílení vlastností")

 

- záměna vlastností v důsledku jednoty Božství a lidství v jediné osobě vtěleného Syna Božího. To znamená, že mu mohou být přisuzovány vlastnosti jedné z těchto přirozeností, dokonce když se o něm vypovídá s odkazem na druhou přirozenost, například: „Syn Boží zemřel na kříži" nebo: „Syn Marie stvořil svět" (viz DH 251). Tento způsob připisování vlastností však vyžaduje určitá rozlišení, aby nedošlo k záměně dvou přirozeností. Ve výše uvedených příkladech to znamená, že Syn Boží nezemřel na kříži jakožto Bůh a že syn Marie nestvořil svět jakožto člověk.

[Z knihy OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: A Concise Dictionary of Theology, New York - Mahwah 2000, přeložil Lukáš Drexler.]

 

- výraz užívaný ve věrouce k vyjádření toho, že vlastnosti, které přísluší Kristu Pánu jako člověku, je možné vypovídat o Kristu jako Bohu a že vlastnosti Krista Pána jako Boha mohou být řečeny o Kristu jako člověku. Tak je např. možné o Kristu říci: „Bůh umřel na kříži" nebo: „Tomu člověku náleží božská pocta". Toto sdílení vlastností je možné proto, že Božská a lidská přirozenost v Kristu Pánu jsou spojeny v jedné osobě Syna Božího.

[Antonín Salajka; převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Ježíš Kristus   
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk
Radomír Malý: Historicita Ježíše Krista
Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista
Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista
Richard Špaček: O sestoupení Krista do předpeklí
Tomáš Akvinský: Ježíš Kristus - cesta k pravému životu
Richard Špaček: O nanebevstoupení Krista a o jeho moci a slávě v nebi  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Augustin: Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe
Lukáš Drexler: Ježíšovy výroky "Já jsem" v Evangeliu podle Jana
Richard Špaček: O druhém příchodu Krista a jeho znameních 
Augustin: Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží  
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce
Irenej z Lyonu: Až přijde Kristus, uvidí lidé Boha  
Charles-Vincent Héris: Tajemství Vtělení 
Olivier Clément: Ježíšovo lidství

 

Gerald O'Collins, Edward G. Farrugia, Antonín Salajka 8.8. 2020

Přečteno 419x

další křesťanské pojmy