Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Sláva Boží

Sláva Boží

teologie, Písmo svaté, Bůh

Sláva Boží

 

Ve Starém zákoně majestátní záře zjevující Boží přítomnost (Ex 33,18-23). Skrze vtělení se sláva Božího Syna zjevila již v tomto životě (J 1,14), přičemž tato sláva byla dovršena jeho smrtí a vzkříšením (J 17,1.4-5). Stejně jako andělé (Lk 2,14) i lidé jsou povoláni oslavovat a chválit Boha (Lk 17,18; Sk 12,23).

Viz též hesla: Sláva a Šechina, Šekina, Šchina.

[Z knihy: OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: A Concise Dictionary of Theology, New Jersey 2000, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Irenej z Lyonu: Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha   

 

Gerald O'Collins, Edward G. Farrugia, 23.10. 2022

Přečteno 249x

další křesťanské pojmy