Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Hromnice

Hromnice

liturgie

Hromnice

 

- lidový název pro svátek Uvedení Páně do chrámu.

Z důvodu světelného procesí, spjatého s tímto svátkem již od starověku (v odkazu na Simeonova slova: „světlo, jež bude zjevením pohanům"; Lk 2,32; srov. též např. sv. Cyrila Alexandrijského /†444/: „Tajemství tohoto dne slavíme s planoucími lampami"; Hom. Div. XII), se této slavnosti začalo v některých zemích říkat také jako Candelmas (angl.), Mariä Lichtmess (něm.), Candelone (it.), Chandeleur (fr.) neboli česky „Hromnice". Český název je odvozen od svěcení svící pro tento světelný průvod neboli tzv. „hromniček", které se v lidové pověře používaly k domnělé ochraně stavení před zasažení bleskem („hromem"), v lidové zbožnosti však coby svátostina pro připomínku Krista - „Světla světa", které „ve tmě svítí a tma je nepohltila" (J 1,5) a které je člověku oporou v bouřích a temnotách života.

 

Použitá a doporučená literatura:

  • Adam, A.: Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Praha 1998
  • Bergamini, A.: Chrystus - Świętem Kościoła. Rok liturgiczny, Kraków 2004 (orig. Lʼanno liturgico. Cristo festa della Chiesa, 2002)
  • Berger, R.: Liturgický slovník, Praha 2008
  • Kunzler, M.: Liturgia Kościoła, Poznań 1999 (orig. Die Liturgie der Kirche, Paderborn 1995)
  • Petri, H. - Beinert, W.: Učení o Marii, Olomouc 1996

 

 

Lukáš Drexler, 2.2. 2021

Přečteno 246x

další křesťanské pojmy