Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Enkratité

Enkratité

hereze

Enkratité

(z řec. εγκρατηται [enkratétai] - „střídmí")

 

- název pro členy sekty z 2. století založené apologetou Taciánem (†180), žákem sv. Justina Mučedníka (†165), zastávající přísnou askezi, odmítající požívání masa a vína nebo uzavírání manželství. Kvůli odmítání alkoholu např. odmítali užívat vína při slavení eucharistie a nahrazovali je vodou. Z tohoto důvodu bývali nazýváni také jako hydro paté nebo akvariáni (z řec υδωρ [hydór], resp. lat. aqua - „voda"), případně také jako severiáni podle jejich pozdějšího vůdce Severa. Její zakladatel, a tudíž i jím založená sekta, měl blízko ke gnostickým myšlenkám. O enkratitech se zmiňovali mnozí starokřesťanští autoři: Eusebius, Irenej z Lyonu, Klement Alexandrijský nebo Hippolyt Římský.

 

Použitá literatura:

  • Kowalewski, M.: Mały słownik teologiczny, Poznań - Warszawa - Lublin 1959
  • Masson, H.: Słownik herezji w Kościele katolickim, Katowice 1993 (orig. Dictionnaire des hérésies dans lʼÈglise catholique, 1986)

 

 

Lukáš Drexler, 19.1. 2021

Přečteno 275x

další křesťanské pojmy