Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Dyotheletismus, dioteletismus

Dyotheletismus, dioteletismus

věrouka, christologie

Dyotheletismus, dioteletismus

(z řec. δυο [dyo] - „dva" a θελησις [thelésis], θελημα [theléma] - „vůle")

 

- křesťanské učení o dvou vůlích v Ježíši Kristu, tj. vůli Božské a vůli lidské, kdy vůle lidská je zcela poddána vůli Boží a s ní sjednocena a konající v souladu s ní. Učení dyotheletismu bylo jako závazné vyhlášeno na III. konstantinopolském koncilu r. 681, a to proti bludnému, protikladnému pojetí monotheletismu. Mezi zastánce dyotheletismu náleželi např. sv. Maxim Vyznavač (†662) nebo sv. Sofronios Jeruzalémský (†638).

Viz též heslo Monotheletismus, monoteletismus.

 

Lukáš Drexler, 22.3. 2021

Přečteno 305x

další křesťanské pojmy