Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Archa úmluvy

Archa úmluvy

židovství, Starý zákon, liturgie

Archa úmluvy

- také: „Archa smlouvy", „Archa Boží", „Archa svědectví", Archa Hospodina zástupů"

 

archa-umluvy-men.jpg
 

 

- nejdůležitější předmět ve stánku Mojžíšově a v chrámu Šalomounově. Dřevěná skříň s víkem, zvaným slitovnice, uvnitř i zevně zlacená, mající na víku sochy dvou cherubů s tak rozpjatými křídly, že jimi byla zakryta celá slitovnice. V arše uchovávali Izraelité desky Desatera, jakožto svědectví smlouvy mezi Bohem a Izraelity, misku s manou a Áronův prut. Slitovnice představovala Boží trůn. Odtud se zjevoval Bůh a sděloval svou vůli. Při zkáze Jeruzaléma babylónským vojskem v 6. stol. př. Kr. archa úmluvy mizí zároveň s chrámem.

Archa úmluvy je předobrazem skutečného i mystického Těla Kristova. V přeneseném smyslu se archou úmluvy nazývá nejblahoslavenější Panna Maria, neboť v jejím lůně přebývala největší svatost Nové smlouvy, tj. Ježíš Kristus, jako izraelská archa úmluvy měla to nejsvětější ze Starého smlouvy.

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Alfons Maria z Liguori: Panna Maria, Archa Nového Zákona  

 

Miroslav Zedníček, 14.8. 2022

Přečteno 528x

další křesťanské pojmy