Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Menora

Menora

židovství, liturgie

Menora

 

- v židovském náboženství sedmiramenný svícen, který měl své místo v dnes již neexistujícím židovském chrámu. Nese v sobě určitou symboliku a stal se i jedním ze symbolů židovství (judaismu) jako takového a rovněž státu Izrael.

Parametry menory nařídil Hospodin Mojžíšovi a ty jsou zaznamenány ve Starém zákoně v knize Exodus 25,31-40. Menora patřila k jednomu z nejposvátnějších předmětů starověkého Izraele.

 

menora-upr.jpg
 

 

Související články:

Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"   

 

Lukáš Drexler, 13.8. 2022

Přečteno 195x

další křesťanské pojmy