Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Agere contra

Agere contra

spiritualita, duchovní život, askeze, jezuité

Agere contra

(lat. „Jednej protikladně!", „Konej proti!")

 

- jedná se o asketickou metodu zakladatele jezuitů sv. Ignáce z Loyoly (1491-1556) stavění se proti svým přirozeným sklonům, jednání proti nim, a to způsobem přesně opačným, aby tak daný jedinec dosáhl kýženého středu neboli vyrovnanosti nebo dokonce opaku a odstranil tak překážky ve službě Bohu a neupadal ve svém duchovním životě a jednání do krajnosti směrem ke svému přirozenému sklonu, který duši škodí; případně se tím míní aktivní postoj jedince vůči zlu a vůči působení zlého, a nikoli jen postoj obranný, pasivní.

Vyjádření této metody můžeme nalézt v Ignácových Duchovních cvičeních, např.:

„K tomu, (co bylo právě řečeno), totiž aby Stvořitel a Pán jistěji působil ve svém tvoru, je - jestliže je snad ona duše k něčemu nespořádaně náchylná a nakloněná - velmi vhodné, aby se vzchopila (a namáhala) s vynaložením všech svých sil, aby došla k opaku toho, k čemu je špatně nakloněna. Tak například je-li nakloněna k tomu, aby vyhledávala a měla úřad nebo beneficium, ne pro čest a slávu Boha, našeho Pána, ani pro duchovní blaho duší, ale pro své vlastní užitky a časné zájmy, musí se nachylovat k opaku, setrvávajíc v modlitbách a v jiných duchovních cvičeních a prosíc Boha, našeho Pána, o opak, totiž že nechce onen úřad nebo beneficium ani cokoli jiného, jedině když jí Jeho Božská Velebnost, uspořádajíc její tužby, změní její první náklonnost tak, aby příčinou, proč si žádat nebo podržet to nebo ono, byla jen služba, čest a sláva Jeho Božské Velebnosti." (Duchovní cvičení, Úvodní poznámky, par. 16)

Nebo zde:

„Duše, která touží prospívat v duchovním životě, musí vždy postupovat opačným způsobem (lat. procedere modo contrario), než postupuje nepřítel. To znamená, jestliže nepřítel chce duši otupit, ať se ona usiluje stát jemnější, kdežto když se nepřítel u ní snaží svědomí zúžit (tzn. zjemnit), aby ji přivedl do krajnosti, ať se duše snaží pevně ustálit uprostřed, aby se zcela upokojila." (Duchovní cvičení, par. 350)

 

Literatura:

  • Ignác Loyolský: Duchovné cvičenia, Trnava 1945
  • Ignác zLoyoly: Duchovní cvičení, I. Text, Praha 1941
  • Majkowski, J.: „Agere contra", in: AaVv.: Encyklopedia katolicka, Tom 1, Lublin 1989

 

Související články:

Ignác z Loyoly, Jan de Polanco: List o ctnosti chudoby 
Silvestr Maria Braito: Kristus Král  

 

Lukáš Drexler, 15.11. 2022

Přečteno 293x

další křesťanské pojmy